Veelgestelde vragen
Hoe wordt kinderalimentatie berekend?
Geplaatst door Alibox ® aan 21 November 2015 06:08 PM

De berekening van kinderalimentatie verloopt in grote lijnen in twee stappen. Eerst wordt de kinderbehoefte (eigen bijdrage van de ouders in de kinderkosten) bepaald en vervolgens wordt berekend of de ouders voldoende draagkracht hebben om de kinderbehoefte te betalen.

Stap1: de kinderbehoefte

De berekening van kinderalimentatie start met de berekening van de behoefte van de kinderen. Het Nibud stelt jaarlijks normen voor de kosten van de kinderen vast. Afhankelijk van de grootte van het gezin, de leeftijd van de kinderen en het gezinsinkomen van het gezin voor de scheiding, wordt de kinderbehoefte bepaald. De tabellen hebben een logische opbouw. Was het gezinsinkomen relatief hoog? Dan is de eigen bijdrage ook relatief hoger. Zijn de kinderen ouder? Dan is de behoefte ook relatief hoger.

Stap 2. De draagkracht voor kinderalimentatie

De draagkracht van de ouders wordt berekend in de draagkrachtberekening. Eerst wordt het netto inkomen berekend. Daarna wordt het ‘draagkrachtloos inkomen’ berekend. Het draagkrachtloos inkomen is het inkomen dat minimaal nodig is om te kunnen ‘leven’ Het draagkrachtloos inkomen bestaat voor het grootste gedeelte uit de woonlasten, de ziektekosten en de bijstandsnorm. Daarna wordt er berekend wat het verschil is tussen het netto inkomen en het draagkrachtloos inkomen. Dat verschil is de draagkrachtruimte. Deze draagkrachtruimte wordt vervolgens vermenigvuldig met een percentage en het bedrag dat overblijft wordt de draagkracht genoemd. Als er voldoende draagkracht is, dan wordt de gehele kinderbehoefte verdeeld over de ouders. De draagkracht die daarna overblijft is in principe beschikbaar voor partneralimentatie.

Indexering

De minister van justitie stelt jaarlijks een percentage vast waarmee de alimentatie moet worden verhoogd. Dit wordt ook wel de indexering van de alimentatie genoemd. Dit percentage zult u ieder jaar terugvinden op verschillende websites, waaronder ook op de Alibox website.

De indexering wordt uiteraard verwerkt in de Alibox berekening.

(2 stemmen)
Dit artikel was nuttig
Dit artikel was niet nuttig

Reacties (0)
Copyright © 2016 - Alibox®