Veelgestelde vragen: Informatie Echtscheiding
Co-ouderschap
Geplaatst door Alibox ® aan 25 November 2015 03:38 PM

Inleiding

Co-ouderschap is meer dan gezamenlijk ouderlijk gezag met een omgangsregeling of bezoekregeling.

Bij co-ouderschap delen de ouders de dagelijkse verzorging en de opvoeding van de kinderen. De kinderen wonen een deel van de tijd bij de ene ouder en een deel van de tijd bij de andere ouder. De tijd wordt 50%/50% tot 40%/60% verdeeld. Belangrijke beslissingen over de kinderen nemen de ouders gezamenlijk. 

Voordelen van co-ouderschap

Co-ouderschap kent verschillende voordelen. Kinderen hoeven bijvoorbeeld niet te kiezen tussen beide ouders en maken beide ouders in verschillende situaties mee. Kinderen kunnen ook profiteren van de kwaliteiten van beide ouders. Beide ouders blijven betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen en kunnen in gelijke mate meedenken, meebeslissen over de kinderen. Ouders hebben daarnaast bij co-ouderschap ook beide meer ruimte om een eigen leven op te bouwen in de tijd dat de kinderen bij de andere ouder zijn.

Nadelen van co-ouderschap

Er kleven ook belangrijke nadelen aan co-ouderschap. Sommige kinderen vinden het bijvoorbeeld niet prettig om voordurend te moeten overschakelen tussen twee huizen. Een ander belangrijk nadeel is, dat co-ouderschap hoge eisen stelt aan (goede) communicatie en relatie tussen de ouders. Hierover leest u hieronder meer.

Welke ouders zijn geschikt voor co-ouderschap?

Ouders moeten vaak contact hebben met elkaar en ook meer rekening houden met elkaar m.b.t. bijvoorbeeld werktijden en woonomgeving. Veel co-ouderschappen mislukken om deze reden. Vaak scheiden partners namelijk omdat de communicatie met elkaar niet goed werkt. Denk dus goed na over dit deel van co-ouderschap voordat u begint aan co-ouderschap. Er zijn ook uitstekende boeken die u een goed beeld over co-ouderschap geven. Tips van ons: Gedeelde kinderen van P. Lampe,Kind in bemiddeling van C. van Leuven en Kind en echtscheiding van Karin Singendonk.

 

Hieronder noemen wij de “succesfactoren” voor co-ouderschap:

 

  1. Goede en efficiënte communicatie tussen de ouders. Co-ouderschap vereist een flexibele houding bij beide ouders t.a.v. wijzigingen of onverwachte omstandigheden die afwijken van de gemaakt afspraken. Praktijkvoorbeelden hiervan zijn: vaderdag valt in de “week van moeder”, de geplande vakantie van de ene ouder loopt door in de periode dat de kinderen bij de andere ouder zou moeten zijn, kinderen willen liever door een specifieke ouder naar sport worden gebracht.
  2. Goede communiceren over de “logistiek”. Praktijkvoorbeelden hiervan zijn: halen en brengen naar school, sport, hobby’s, vriendjes en vriendinnetjes. Ook het zorgen dat de spullen van de kinderen zijn op de plaats waar de kinderen zijn hoort bij een goed werkende co-ouderschap.
  3. Reisafstand tussen de ouders. De woningen van de ouders dienen bij elkaar in de duur te liggen, zeker als de kinderen naar school gaan.
  4. Steun van de nieuwe partners. Nieuwe partners brengen veroorzaken vaak een nieuwe dynamiek in de co-ouderschap. Het is belangrijk dat de nieuwe partners goed kunnen omgaan met de flexibele omgang en frequente communicatie met de ex-partner.

 

Wijziging co-ouderschap

Het ouderlijk gezag eindigt wanneer de kinderen 18 jaar zijn en formeel houdt dan het co-ouderschap op. Tot die tijd kan een co-ouderschapsregeling niet zomaar gewijzigd worden in bijvoorbeeld een omgangsregeling. Als een kind 12 jaar wordt en het aangeeft dat het bij een ouder wil wonen dan is dat alleen onvoldoende grond voor wijziging. Ook de wens van een van de ouders om te verhuizen is onvoldoende. Toch kunnen er omstandigheden zijn, waarbij het in het belang van het kind is dat het co-ouderschap wel wordt gewijzigd. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn: voortdurende machtsstrijd tussen de ouders en een langdurige slechte relatie tussen de ouders. Het in wijzigen of stand houden van een co-ouderschapsregeling kan via de rechter worden afgedwongen

(1 stemmen)
Dit artikel was nuttig
Dit artikel was niet nuttig

Reacties (0)
Copyright © 2016 - Alibox®