RSS Feed
Veelgestelde vragen

Alibox(R)  verzamelde voor u de meestgestelde vragen en geeft daarop meteen een antwoord
Update 2021 Uit PREVENTIEF OOGPUNT draait een MALWARESCANNER op onze berekeningssite. De scanner zoekt dagelijks naar eventuele malicieuze software van buitenaf. Zodat u en wij gevrijwaard blijven van ongewenst meekijkende pottenkijkers. Bij de beve...
Met de aanpassingen aan de software van Alibox een nieuwe bouwtekekening en een nieuwe gebruiksaanwijzing. Inmiddels is wel gebleken door de vele aanpassingen (nieuwe wetswijzigingen, verbeterde techniek, nieuwe ontwikkelingen, jaarlijkse veranderende c...
Met de aanpassingen aan de software van Alibox ook een nieuwe bouwtekekening.
Voor iedere situatie is een echtscheidingsconvenant denkbaar. Aan de in het vorige artikel geschetste scenarios [https://alibox.nl/support/index.php?/Knowledgebase/Article/View/10/4/voorbeelden-hoe-alibox-te-gebruiken-bij-verschillende-echtscheidingssce...
Een ECHTSCHEIDING is een ingrijpend proces, dat meestal veel emoties oproept. Een echtscheiding verloopt ZELDEN HARMONIEUS. Aan de ene kant bent u allebei misschien zeer emotioneel en maakt u elkaar verwijten. Misschien voert u zelfs strijd. Aan de andere...
De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot 21 jaar. Vanaf het 18e levensjaar ontvangt het kind de alimentatie zelf. Vanaf die leeftijd kan het inkomen van het kind zelf (volgens de wet inmiddels een volwassene) overigens ook invloed hebben op de hoogte ...
De berekening van kinderalimentatie verloopt in grote lijnen in twee stappen. Eerst wordt de kinderbehoefte (eigen bijdrage van de ouders in de kinderkosten) bepaald en vervolgens wordt berekend of de ouders voldoende draagkracht hebben om de kinderbehoef...
Kinderalimentatie telt niet mee in als inkomen (in box 1). Kinderalimentatie kan wel bijdragen om de norm te halen voor de aftrek voor levensonderhoud van de kinderen. In de tabel hieronder kunt u opzoeken of u recht heeft op deze aftrek. LEEFTIJD KIND ...
Bent u al een tijdje gescheiden en wilt u weten of de alimentatie die u betaalt of ontvangt nog steeds de juiste bedrag is? Dan kunt u met ALIBOX ZOWEL UW KINDERALIMENTATIE ALS UW PARTNERALIMENTATIE HERBEREKENEN. Hieronder vindt u meer informatie over h...
Na 2020 is de duur van de partneralimentatie gewijzigd. In principe duurt de PARTNERALIMENTATIE PLICHT NU 5 JAAR. Er zijn echter wel wat uitzonderingen. Via het schema [https://alibox.nl/partneralimentatie/] op onze site kunt u aflezen wat de duur van d...
De berekening van partneralimentatie verloopt in grote lijnen in twee stappen. Eerst wordt de behoefte aan partneralimentatie bepaald en vervolgens wordt berekend of de ouders voldoende draagkracht hebben om de behoefte aan partneralimentatie te betalen. ...
Partneralimentatie telt mee in box 1. De alimentieplichtige, de betalende partner, kan partneralimentatie van het inkomen aftrekken en heeft hierdoor een fiscaal voordeel. De alimentatiegerechtigde (ontvanger) moet partneralimentatie optellen bij het inko...
Partneralimentatie kan worden afgekocht. Dat is alleen mogelijk met partneralimentatie en niet met kinderalimentatie. Partneralimentatie kan op twee manieren worden afgekocht. Partneralimentatie kan worden afgekocht met een geldsom of met overbedeling. ...
Bent u al enige tijd gescheiden en wilt u weten of het alimentatie dat u ontvangt of betaalt nog steeds juist is? Dan kunt u met ALIBOX de bedragen voor zowel KINDERALIMENTATIE ALS PARTNERALIMENTATIE HERBEREKENEN. Hieronder vindt u meer informatie over ...
Verzamel gegevens over het inkomen, de woonlasten en de ziektekosten van u en uw (ex) partner. Vervolgens kunt u bovenaan de website 'START MET DE BEREKENEN' aanklikken. Er opent zich een registratiepagina waarop u een account voor 30 dagen kunt aanmaken ...
U heeft voor de berekening de volgende gegevens nodig: * GEGEVENS over het INKOMEN van u en uw (ex)partner. U kunt de berekening van Alibox invullen met een loonstrook of een jaaropgave. Als u bijvoorbeeld geen loonstrook of jaaropgave heeft van uw ex...
Alibox maakt alimentatie berekenen gemakkelijker, eenvoudiger en goedkoper. Voor EUR 39,95 maakt Alibox het voor IEDEREEN mogelijk om zelf een SNELLE, ANONIEME, OFFICIËLE EN EEN GOED ONDERBOUWDE ALIMENTATIEBEREKENING te maken. De Alibox berekening heeft...
We maken graag een belangrijke opmerking bij alimentatieberekeningen: alimentatie berekenen is geen exacte wetenschap! Als u dezelfde situatie door twintig advocaten of rechters laat uitrekenen krijgt u toch vaak VERSCHILLENDE UITKOMSTEN. Sommige zaken ...
De berekening is de KERN van onze website. Wij besteden er VEEL ZORG aan om onze BEREKENING ZO ACCURAAT EN ACTUEEL MOGELIJK te houden. Dat doen wij op de volgende manier: Alibox is gebaseerd op het laatste rapport van de werkgroep alimentatienormen. V...
Scenario 1, de rapportagepagina's behorende bij de partners Roef - Wieringa, die in goede harmonie uit elkaar zijn gescheiden. https://alibox.nl/downloads/Rapportagepaginas_Roef-Wieringa.pdf [https://alibox.nl/downloads/Rapportagepaginas_Roef-Wieringa.p...
ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Een echtscheidingsconvenant is het document waarin de afspraken tussen u en uw ex-partner worden of zijn vastgelegd. Voorbeelden van onderwerpen waarover je afspraken kunt maken zijn: * Alimentatie; * Pensioen; * Koopwoni...
INLEIDING Co-ouderschap is meer dan gezamenlijk ouderlijk gezag met een omgangsregeling of bezoekregeling. Bij co-ouderschap delen de ouders de dagelijkse verzorging en de opvoeding van de kinderen. De kinderen wonen een deel van de tijd bij de ene ou...
Bij een scheiding wordt het opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld. De Wet_verevening pensioenrechten bij scheiding_ schrijft dit voor. Het maakt daarbij niet uit of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of dat u huwelijkse of partnerschapsvoorwaarde...
De overheid biedt de mogelijkheid voor rechtsbijstand. De overheid draagt in dat geval bij in de van een mediator of advocaat. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Grofweg moet u een inkomen hebben van lager dan 28.000 euro (alleenstaa...
Voor cursussen alimentatieberekeningen inclusief het gebruik van de professionele versie van ALIBOX kunt u contact opnemen met info@alibox.nl en/of ons bellen op 0571-298019. DOE HET ZELF SCHEIDING Onlinescheidingregelen.nl [https://onlinescheidingreg...
Copyright © 2016 - Alibox®