RSS Feed
Veelgestelde vragen : Informatie Echtscheiding
 

Op de Alibox website vindt u veel informatie over alimentatie, maar een echtscheiding gaat over veel meer. Een echtscheiding is een ingewikkeld proces, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. De voorbeeldechtscheidingen die hieronder worden beschreven g...
Voor iedere situatie is een echtscheidingsconvenant denkbaar. Aan de in het vorige artikel geschetste scenarios [https://alibox.nl/support/index.php?/Knowledgebase/Article/View/10/4/voorbeelden-hoe-alibox-te-gebruiken-bij-verschillende-echtscheidingssce...
Een ECHTSCHEIDING is een ingrijpend proces, dat meestal veel emoties oproept. Een echtscheiding verloopt ZELDEN HARMONIEUS. Aan de ene kant bent u allebei misschien zeer emotioneel en maakt u elkaar verwijten. Misschien voert u zelfs strijd. Aan de andere...
Scenario 1, de rapportagepagina's behorende bij de partners Roef - Wieringa, die in goede harmonie uit elkaar zijn gescheiden. https://alibox.nl/downloads/Rapportagepaginas_Roef-Wieringa.pdf [https://alibox.nl/downloads/Rapportagepaginas_Roef-Wieringa.p...
ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Een echtscheidingsconvenant is het document waarin de afspraken tussen u en uw ex-partner worden of zijn vastgelegd. Voorbeelden van onderwerpen waarover je afspraken kunt maken zijn: * Alimentatie; * Pensioen; * Koopwoni...
INLEIDING Co-ouderschap is meer dan gezamenlijk ouderlijk gezag met een omgangsregeling of bezoekregeling. Bij co-ouderschap delen de ouders de dagelijkse verzorging en de opvoeding van de kinderen. De kinderen wonen een deel van de tijd bij de ene ou...
Bij een scheiding wordt het opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld. De Wet_verevening pensioenrechten bij scheiding_ schrijft dit voor. Het maakt daarbij niet uit of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of dat u huwelijkse of partnerschapsvoorwaarde...
De overheid biedt de mogelijkheid voor rechtsbijstand. De overheid draagt in dat geval bij in de van een mediator of advocaat. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Grofweg moet u een inkomen hebben van lager dan 28.000 euro (alleenstaa...
Voor cursussen alimentatieberekeningen inclusief het gebruik van de professionele versie van ALIBOX kunt u contact opnemen met info@alibox.nl en/of ons bellen op 0571-298019. DOE HET ZELF SCHEIDING Onlinescheidingregelen.nl [https://onlinescheidingreg...
Copyright © 2016 - Alibox®