RSS Feed
Nieuws
Apr
9
Alibox Update april 2015
Geplaatst door Alibox ® aan 09 April 2015 06:12 PM

Update Alibox®
Dit update bericht is een aanvulling op het update bericht over de nieuwe periode (1e helft 2015) die wij op 6 januari 2015 hebben verzonden .

Alleenstaande ouderkop
Rechtbank Noord-Holland en Rechtbank Den haag zijn op dit moment de eerste rechtbanken die de alleenstaande-ouderkop, als onderdeel van het kindgebonden budget (KGB) niet meer in mindering op de behoefte aan kinderalimentatie brengen. De basis voor dit standpunt zit in de wetsgeschiedenis van de alleenstaande-ouderkop. Deze 2 rechtbanken gaan dus tegen het advies van de Expertgroep Alimentatienormen in. Op www.rechtspraak.nl zijn hierover diverse uitspraken en verdere toeliching te vinden, bijvoorbeeld deze toelichting niet toepassen alleenstaande ouderkop


Er is in het vakgebied van familierecht volop discussie over “KGB in de alimentatieberekening” en inmiddels klinkt deze discussie dus ook in de rechtspraak door. Alibox wacht het advies van de Expergroep Alimentatienormen m.b.t. “KGB in de alimentatieberekening” af en wijkt tot die tijd niet af van de richtsnoeren van de Expertgroep. Wij adviseren gebruikers echter wel om 2 scenario’s te berekenen en voor die 2 scenario’s hebben wij 2 nieuwe velden toegevoegd aan het invulscherm. Hieronder vindt u hierover een toelichting.

Wij raden aan om minimaal de volgende scenario’s te berekenen:
1. Met alleenstaande ouderkop. Vul dan in het invulscherm “ja” in bij “alleenstaande ouderkop meerekenen in het kindgebonden budget?”. Dit nieuwe veld vindt u bij 1.1 Algemeen/7.Gezinsinkomen.
2. Zonder alleenstaande ouderkop. Vul dan in het invulscherm “nee” in bij “alleenstaande ouderkop meerekenen in het kindgebonden budget?”. Dit nieuwe veld vindt u bij 1.1 Algemeen/7.Gezinsinkomen.

Behoefte aan besteedbaar inkomen
Alibox gebruikte tot op heden, in de berekening van de behoefte aan besteedbaar inkomen van de alimentatiegerechtigde, de in de kinderbehoefte die ook in de berekening van kinderalimentatie wordt gebruikt (met aftrek van KGB). De redenatie hierachter was de alleenstaande ouderkop op die manier niet zowel tot lagere kinderalimentatie als tot lagere partneralimentatie (als gevolg van een lagere behoefte) leidt voor alleenstaande ouders. Wij hebben n.a.v. algemene rechterlijke interpretatie van de normen van de Expertgroep Alimentatienormen echter toch besloten om vanaf heden de kinderbehoefte zonder KGB in de berekening te verwerken.

Voor bestaande berekeningen heeft deze aanpassing geen effect. Wij hebben namelijk een nieuwe periode (1e helft 2015 vanaf april) toegevoegd. Wij zijn er van overtuigt dat u als licentienemer met deze aanpassing weer in staat bent om een “up to date” alimentatieberekening te maken.

De kans is groot dat deze aanpassing uiteindelijk geen effect heeft op het eerder berekende bedrag aan netto partneralimentatie. Dat bedrag wordt namelijk bijna altijd bepaald door de draagkracht of de jusvergelijking of, wat wij de beste methode vinden, uw maatwerk via “inkomsten en lasten praktijk”. Wij beseffen echter ook dat het toevoegen van deze nieuwe periode u mogelijk extra werk oplevert. Hiervoor onze excuses. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar wij horen of lezen het graag als u vragen of opmerkingen heeft.

Met vriendelijke groet,
Het Alibox team --- info@alibox.nl --- T: 023 54 90 753


Reacties (0)
Copyright © 2016 - Alibox®