RSS Feed
Nieuws
Jan
4
Update Alibox® Nieuwe periode - 1e helft 2017
Geplaatst door Alibox ® aan 04 January 2017 10:27 AM

Onderstaand vind u de informatie over de nieuwe periode die wij per 4 januari 2017 hebben toegevoegd in ons programma Alibox. Bij deze update is ook meteen een aanpassing doorgevoerd om het gebruik van de kindertabel in het invulscherm te vergemakkelijken.

 

Wij hebben de volgende aanpassingen gedaan:

  1.     Aangepaste fiscale posten. Alle fiscale posten zijn volledig bijgewerkt op basis van de informatie van de belastingdienst. De volgende posten zijn bijgewerkt:

        o   Inkomstenheffing box 1

        o   Heffingskortingen: algemene heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, ouderenkorting, alleenstaande                ouderenkorting en werkbonus.

        o   Kindgebonden budget. De aanpassing betreft een verhoging van het kindgebonden budget. Bovendien is het bedrag voor de vermogenstoets         verhoogd. Tot en met 3 kinderen zal het verschil tussen 2016 en 2017 overigens niet groot ( 0-20 euro per maand) zijn.

  1.     Aangepaste bijstandsnorm. De nieuwe bedragen per maand zijn: alleenstaande 983  euro - was 977 euro - en gehuwden 1.404 euro - was 1.396 euro.
  2.     Aangepaste bedragen in kinderbehoeftetabel. De expertgroep heeft ook kleine aanpassingen in de tabel verwerkt. De verschillen zijn maximaal 5 euro per maand ten opzichte van 2016.
  3.     Extra toevoeging kindertabel in het invulscherm. Wij hebben een extra kolom toegevoegd aan de kindertabel in het invulscherm. Hiermee krijgt wordt het gemakkelijker om kinderalimentatie berekenen voor ouders die de kinderen vanwege de voordelen (kinderbijslag en kindgebonden budget) op beide adressen inschrijven. In de laatste kolom kunt u vanaf nu aangeven wie van de 2 ouders de algemene kinderkosten betaalt. Met algemene kosten bedoelen we alle kosten die niet onder de zorgkorting vallen. Hieronder een voorbeeld:
  •       Als u het kind inschrijft bij “ouder 1”, dan wordt het kindgebonden budget na echtscheiding verwerkt in het netto besteedbaar inkomen van deze ouder. Op de pagina “inkomsten en lasten praktijk” wordt de kinderbijslag in de kinderkosten van deze ouder verwerkt.
  •       Als u vervolgens in de laatste kolom aangeeft dat “ouder 2” de algemene kinderkosten betaalt, dan is dit als uitgangspunt in de kinderalimentatieberekening zijn. Dit kunt u het gemakkelijkst bekijken op de pagina alimentatieberekening/kinderalimentatie/berekening kinderalimentatie.
  1.     Andere kinderen wordt  binnenkort ge-update. Wij zijn momenteel bezig met het laatste gedeelte programmeerwerk voor een mooie nieuwe toevoeging. Met Alibox wordt het dan mogelijk om ook complexere samengestelde gezinnen op een gemakkelijke en  overzichtelijke manier te berekenen. Wij verwachten deze nieuwe update binnenkort online te kunnen zetten. Tot dat moment zijn de velden die u gewend was over “andere kinderen” en “alimentatieverplichtingen uit vorige huwelijken” verborgen. Dat gedeelte is namelijk onderdeel van deze update.

 

De inhoudelijke aanpassingen leveren dus een minimaal, en in sommige gevalleen geen, verschil op ten opzichte van de berekeningen uit de 2e periode 2016. We hopen dat u veel gemak heeft van de toevoeging in de kinderen tabel in het invulscherm!

 

Verder hopen we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar wij horen of lezen het graag als u vragen of opmerkingen heeft.

 

Met vriendelijke groet,

Het Alibox team

info@alibox.nl  en  023 54 90 753


Reacties (0)
Copyright © 2016 - Alibox®