Alibox is een kleine en intieme organisatie, die je in staat stelt om zelf een alimentatieberekening te maken. We hebben alle ervaring in het berekenen van alimentatie en stellen een handige tool ter beschikking aan zowel de particulier als de professional om de hoogte van de alimentatie te berekenen. Uitgangspunt is dat je weet waar je aan toe bent.

Bij het berekenen van zowel de kinder- als partneralimentatie worden verschillende factoren bekeken. Al deze actoren kom je tegen als je de berekening maakt, zodat je niets kunt vergeten. Als je de belastingaangifte bij de hand hebt dan is dat voldoende om een precieze berekening te kunne maken. Je ziet dan op het makkelijk leesbare rapport naast de te betalen alimentatie of ontvangen alimentatie ook meteen wat je na de scheiding in je portemonnee hebt.

Alibox is een online alimentatie berekeningsprogramma dat eenvoudig, snel en volledig is.

Indien gewenst kun je de berekening ook overdragen aan de mediator/ advocaat.

 

Er was al een omslag gaande maar Corona heeft het digitale werken nog populairder gemaakt.

Bij een scheiding is populair wellicht het verkeerde woord… Scheiden is nooit makkelijk. Om die reden willen we het juist ook niet moelijker maken. We zien dat steeds meer mensen die gaan scheiden dit regelen met een mediator. Dat juichen we toe. Het heeft daar waar mogelijk ons inziens de voorkeur om de scheiding middels een gemeenschappelijk verzoek te regelen.

De trend is dat steeds meer mensen voor ze bij de mediator aan tafel aanschuiven al op internet gesurfd hebben en al het e.e.a. zelf uitgezocht hebben. Hoe prettig is het dan niet dat je ook al samen een alimentatieberekening kunt maken, zodat je weet wat je kunt verwachten wat de kinderen kosten, wat je straks in je portemonnee hebt en of er überhaupt sprake is van partneralimentatie.

Helaas is het geen 1 druk op de knop, maar al zeggen we het zelf onze alimentatieberekening is eenvoudig en snel te maken. Echter nog belangrijker de uitkomst is ook betrouwbaar. De professionals die bij ons aangesloten zijn, zowel advocaten als mediators kunnen desgewenst met je meekijken. Je kunt de berekening namelijk overdragen.

zelf alimentatie berekenen

Dat scheelt dan naast tijd en geld ook veel gedoe. De scheidingspecialist hoeft dan niet eerst allerlei stukken bij je op te vragen, na te vragen wat de leeftijd is van de kinderen, hoe het zit met je inkomen, wat je kwijt bent aan de zorgverzekering, of er al nieuwe partners zijn, wat je verwacht kwijt te zijn aan wonen etc. Je hebt de gegevens immers al zelf ingevoerd.

Ten tijde van de scheiding is natuurlijk alles nog niet bekend, zoals bijvoorbeeld de exacte zorgverdeling van de kinderen, misschien ga je wel wat meer werken, weet je de woonlasten nog niet etc. Dan maak je een schatting en kun je dat later altijd aanpassen, heb je in ieder geval al een indicatie. Onze ervaring is dat het ook veel zorgen wegneemt, alimentatie is toch vaak een hekel punt. Waarom zorgen maken over iets dat wellicht niet eens aan de orde is, maar alleen in je hoofd speelt.

Weten wat je na de scheiding overhoudt? Maak zelf of samen een berekening. 

 

Alimentatie is een bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding. Hiermee wordt bedoeld dat de meest verdienende partner, meestal maandelijks, een bedrag aan de minst verdienende partner betaalt.

Tijdens een huwelijk worden er door beide partners keuzes gemaakt, die vaak als gevolg hebben dat één van de twee minder gaat werken, of een minder veeleisende carrière kiest en hierdoor een lager inkomen heeft dan de ander.
Een keuze welke doorgaans gepaard gaat met het krijgen van kinderen; één van de twee ouders gaat minder werken en zet een eventuele carriere opzij voor het gezin.
De andere ouder probeert juist een bloeiende carriere op te bouwen om voor een stabiel en prettig inkomen te zorgen, ook voor het gezin.

Partneralimentatie door de jaren heen

Partneralimentatie bestaat al sinds 1830. In die tijd mochten vrouwen niet werken en werd de man verplicht om na een scheiding zijn ex-partner financieel te blijven ondersteunen. Dit was in ieder geval zo in de hogere klasse. In de lagere klasse was de draagkracht van de man meestal niet toereikend én werkte de vrouw noodgedwongen in de huishouding of als prostituee.

Overigens kon er in die tijd alleen gescheiden worden als er sprake was van mishandeling, overspel of gevangenisstraf. En had alleen de onschuldige partij recht op partneralimentatie. 
Een scheiding zoals we dat nu regelmatig zien; waarbij beide partijen in onderlinge overeenstemming besluiten uit elkaar te was vroeger echt niet toegestaan.

Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

Voorheen was het zo dat partneralimentatie werd gezien als levenslange onderhoudsplicht. Pas in 1994, dus nog maar zo’n 26 jaar gelden, werd dit afgeschaft en werd de duur van de partneralimentatie wettelijk veranderd naar 12 jaar.
In 2020 is deze wet wederom aangepast:
De duur van betalen voor partneralimentatie is vanaf 1 januari 2020 de helft van de huwelijksduur, met een maximum van 5 jaar.
Dus stel dat een huwelijk 8 jaar duurt; dan is de duur van de alimentatiebetaling 4 jaar. Zijn jullie 10 jaar of langer getrouwd? Dan geldt de maximale duur van 5 jaar.

Beslisboom duur Partneralimentatie Alibox

Uitzondering op de regel

Een regel zou geen regel zijn als er niet een paar uitzonderingen zouden gelden:
Hebben jullie samen kinderen onder de 12 jaar? Dan heeft de ontvangende partij recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is.
Zijn jullie langer dan 15 jaar getrouwd, én bereikt de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar na de scheiding de AOW leeftijd; dan bestaat er tot aan de AOW leeftijd recht op partneralimentatie.
Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd, én de alimentatiegerechtigde, dus degene die de alimentatie ontvangt, is geboren voor 1 januari 1970 dan is de maximale betalingsduur 10 jaar.

Afwijken van de wet, mag dat?

Partneralimentatie valt onder het zogenaamde “regelend recht” Dit houdt in dat in onderling overleg altijd afgeweken mag worden van de wettelijke regeling. Er kan een kortere of juist langere betalingsduur worden afgesproken. Ook is het mogelijk partneralimentatie af te kopen door in één keer een bedrag te betalen of kan de alimentatiegerechtigde, dus degene die de alimentatie ontvangen hiervan af zien.

Afspraken over alimentatie.

Als er eenmaal afspraken over de hoogte en de duur van de partneralimentatie zijn gemaakt worden deze door ons vastgelegd in het scheidingsconvenant.
Hierin wordt ook vastgelegd hoe er wordt omgegaan met eventuele veranderingen: Het kan zijn dat één van jullie na de scheiding werkloos wordt of juist een nieuwe baan krijgt met een veel hoger salaris. En stel dat één van de twee met een nieuwe partner gaat samenwonen of trouwen dan heeft dit uiteraard ook gevolgen voor de hoogte van de alimentatie.

Wilt u meer weten, een berekening laten maken of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de mediators. advocaten aangesloten bij Alibox.

 

Onderstaand vindt u het overzicht van het cursus aanbod alimentatie berekenen met Alibox voor professionals.
De cursussen worden o.a. gegeven door opleidingsinstituut ScheidingsWijze Academie.

Studiepunten zijn te behalen voor leden van oa. MfN (op aanvraag NIP, KNB en FFP). Er zijn cursussen voor beginners en verdiepingscursussen, onder zeer deskundige leiding. Zodat u, de mediator, psycholoog, notaris of financieel planner, uw klant optimaal van dienst kunt zijn.

Wist je dat je als professional ook gebruik kunt maken van Alibox? En dat je dit ook klanten kan opleveren? Meer weten? info@alibox.nl

We helpen u graag verder.

Op de agenda 2021

Aanmelden kan via info@alibox.nl of via ScheidingsWijze Academie.

De kosten per training zijn 200,- ex btw.
Indien je het programma als professional wilt gebruiken dan zijn beide training aan te bevelen.

-Dag 1 dan leer je alles over alimentatie.
-Dag 2 dan ga je aan de slag met het berekenen van de alimentatie in Alibox.

Ook interesse of wilt u eerst meer weten over de mogelijkheden? Mail ons dan: info@alibox.nl

Als jullie uit elkaar gaan, heeft dat ook gevolgen voor het wonen.

Bij een scheiding is de huidige huizenmarkt een heikel punt. Er worden weer meer huizen verkocht, er is inmiddels zelfs een gebrek aan betaalbare woning. De rente staat historisch laag, maar er staan ook nog wel woningen onder water. Het is moeilijker om (als alleenstaande) een hypotheek te krijgen, de regels zijn aangescherpt.

Ook bij de woonstichting wordt de lijst van woningzoekenden steeds langer en kom je niet snel meer in aanmerking voor urgentie. Wat nu?

Thuis

Een mediator tevens scheidingsspecialist weet de weg; met deze zaken hebben zij tenslotte dagelijks te maken. Bij ScheidingsWijze stellen wij samen met jullie een plan op als je gaat scheiden. Hierbij bekijken wij de mogelijkheden van kopen, uitkopen en verkopen. Maar ook bijvoorbeeld naar kosten van het onderhoud, wie mag er blijven wonen na het scheidingsproces wanneer de woning nog niet verkocht is. Daarnaast zijn zij, mede door hun netwerk, goed op de hoogte van wat er speelt op de huizenmarkt en zullen zij er alles aan doen om te zorgen dat je snel een fijn nieuw thuis vindt.

Scheiden in Company

Om de scheiding goed te kunnen regelen hebben wij een samenwerking met financiële advieskantoren (Scheiden in Company) en versterken we elkaar om de scheidende relatie op elk gebied van de echtscheiding bij te staan. We zorgen ervoor dat je weet waar je aan toe bent en we zorgen ervoor dat je later niet voor verrassingen komt te staan, dat zaken (wellicht) wel financieel haalbaar zijn en goed vastgelegd worden. ScheidingsWijze zorgt ook voor een heldere en eerlijke alimentatieberekening met behulp van Alibox. Het unieke aan deze berekening is dat jullie samen, in overleg, kunnen bepalen hoe het eruit komt te zien zodat je weet wat je na de scheiding in je portemonnee hebt.

We zien vaak dat de bank pas helderheid wil geven over de financiering van de woning als er een convenant ligt dat opgesteld is door de mediator en de mediator daarentegen weet niet wat hij op moet schrijven, omdat er geen helderheid is over mogelijkheden ten aanzien van de financiering. En je kunt over het algemeen pas een woning kopen als de afspraken over de scheiding overeengekomen zijn.
Deze complexiteit bij het regelen van een scheiding maakt dat samenwerking een bittere noodzaak is en vergroot de kans voor de klanten op een succesvolle aanpak.

Weten waar je aan toe bent

We helpen een einde te maken aan de onduidelijkheid. We helpen om concrete afspraken te maken en de ervaren en professionele leden van ScheidingsWijze[n] zorgen er voor dat alles rondom de scheiding efficiënt, zorgvuldig, betaalbaar en volledig geregeld wordt.

Deze blog is geschreven door Miranda Boerkamp van Scheidingswijze.

Samen met de scheidingsmediators in het land heeft Scheidingswijze voor elke scheiding de juiste oplossing. Hun idee is om wat moeilijk is, makkelijker te maken; neem de makkelijke weg. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar met de jarenlange ervaring van Scheidingswijze, creativiteit en interesse in mensen die wel wat steun kunnen gebruiken, helpen ze graag om de scheiding op maat te regelen.

Meer informatie op Scheidingswijze.nl

Even was het in het nieuws. Alle kranten schreven er over en ook de radio- en de televisiejournaals hadden er aandacht voor: het actieplan van oud minister Andre Rouvoet en zijn club ‘Scheiden zonder Schade’. Het blijkt dat er in de praktijk nogal wat mis gaat rond de scheiding en je raadt het al, vooral de kinderen zijn daar de dupe van. Het moet anders, vindt Rouvoet, ouders moeten eerder hulp vragen als hun relatie niet goed loopt en de overheid zou hulp moeten bieden via bijvoorbeeld een gemeentelijk scheidingsloket. Met die aanpak zou het aantal vechtscheidingen omlaag kunnen.

Ontvlechten

Jammer dat het rapport van ‘Scheiden zonder Schade’ zo weinig aandacht besteedt aan de positieve rol die de scheidingsspecialist/mediator zou kunnen hebben en in vele gevallen al heeft. De specialisten van ScheidingsWijze bijvoorbeeld begeleiden jaarlijks heel veel stellen door het scheidingsproces. Door de deskundige aanpak met de juiste balans tussen de emotionele en de zakelijke kant van een scheiding lukt het ze om het huwelijk te helpen ontvlechten en tegelijkertijd de balans tussen de ouders te herstellen.

Rust

Uit het rapport van Rouvoet blijkt dat veel mensen die willen scheiden niet weten waar ze heen moeten met hun vragen. Want hoe pak je een scheiding aan? Waar begin je? Wat komt er allemaal op je bord? Heb ik een advocaat nodig? Moet ik naar de rechter? Kortom veel vragen waar wij als specialisten van ScheidingsWijze[n] snel een antwoord op kunnen geven. Een duidelijk stappenplan en een gerichte aanpak van de prioriteiten geven meestal al heel veel rust. Rust die helpt om ook de emotionele kant een plek te geven.

Kras

Rouvoet legt nogal de nadruk op scheidingen die helemaal uit de hand lopen, op de vechtscheiding. Dat geeft een beetje een vertekend beeld. In de praktijk weten heel wat paren met onze hulp hun scheiding uitstekend te regelen. Scheiden zonder schade bestaat niet. Je loopt er op zijn minst een flinke kras van op. En de meeste kinderen zouden hun ouders het liefst weer bij elkaar zien. Maar met onze hulp hoeft het niet te eindigen in een drama. Tenslotte zijn wij als specialisten van ScheidingsWijze[n] ook ervaren mediators.
Wat moet je doen als je overweegt om te gaan scheiden? Wij adviseren om een afspraak te maken voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek. Dan kunnen wij u/ jullie er alles over vertellen.

Over de schrijver:

Bert Visser (1957) is inmiddels aan het genieten van zijn oude dag. Hij is/was een kei op het gebied van conflictbemiddeling en heeft veel verstand van het scheidingsproces. Hij is erelid van ScheidingsWijze en gelukkig nog nauw betrokken.

Samen met de scheidingsmediators in het land heeft Scheidingswijze voor elke scheiding de juiste oplossing. Hun idee is om wat moeilijk is, makkelijker te maken; neem de makkelijke weg. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar met de jarenlange ervaring van Scheidingswijze, creativiteit en interesse in mensen die wel wat steun kunnen gebruiken, helpen ze graag om de scheiding op maat te regelen.

Meer informatie op Scheidingswijze.nl

Vaak is het een enorm dilemma. Aan beide opties van scheiden of blijven kleven voor- en nadelen. Vrijwel altijd emotionele, maar vaak ook financiële en praktische consequenties, vooral als er kinderen bij betrokken zijn.

Een ideale oplossing of beslissing bestaat niet. Daarom is het belangrijk te bepalen welke voor- en nadelen het zwaarst wegen. Het is belangrijk goed doordachte afwegingen te maken – er hangt veel van je beslissing af. Wees eerlijk over wat je vindt en voelt en bespreek wat je graag zou willen. Inzicht brengt meer begrip, zowel voor de ander als voor jezelf en geeft daardoor ruimte om te kijken naar mogelijke aanpassingen en veranderingen. Op basis daarvan kun je dan besluiten tot scheiden of blijven.

Kinderen Eerst!

Bij twijfel of je wilt scheiden of blijven, denk je natuurlijk aan de kinderen. Hun welzijn staat voorop. Ook al lijkt uit elkaar gaan tegenwoordig normaal, voor kinderen is dit het nooit. Besef wel dat dit geen reden is om een relatie voort te zetten, de beslissing of jij wilt scheiden of blijven dient af te hangen van de relatie tussen jou en je partner.
Een scheiding is niet goed voor kinderen, maar opgroeien in een gezin met een slechte relatie als basis ook niet. Een scheiding is een heftige gebeurtenis, helemaal voor kinderen. Het uit elkaar gaan van hun ouders heeft veel invloed op de toekomstige ontwikkeling. Indien jullie besluiten om uit elkaar te gaan, dienen de kinderen hier zo min mogelijk onder te lijden.
Als je relatie niet meer te redden is, zorg dan voor een gezamenlijke liefdevolle scheiding. Dat verdient iedereen.
Het opruimen van jouw relatieshit is ook een zegen voor je kinderen. Op deze manier kunnen zij in vrijheid onderzoeken wat liefde voor hen is, welke vorm bij hen past, zonder dat ze jouw overbelaste emoties van jullie mislukte relatie, met zich meedragen.

Ik ga Scheiden. Waar moet ik beginnen?

Geef een duidelijke scheidingsboodschap. Een duidelijke scheidingsmelding hoeft geen gevoelloze en harde melding te zijn. Het krijgen van een scheidingsboodschap is -op z’n zachtst gezegd- buitengewoon onplezierig. Degene die de boodschap gaat ontvangen, heeft recht op tijd, ruimte en rust voor zichzelf.

Bespaar energie, tijd en geld

Een scheidingstraject is nooit hetzelfde, de soort van gebondenheid en mate van emotie verschillen altijd. ScheidingsWijzen houden rekening met de gevoeligheden die meespelen en kinderen staan natuurlijk altijd op de eerste plaats. De praktische zaken neemt Scheidingswijze wij uit handen en wij leggen een basis voor de toekomst, jij hebt al genoeg aan je hoofd. Bij elke samenwerking wordt er gekeken naar hoe jullie onderlinge relatie is, zodat de praktische zaken op de manier die bij jullie past, geregeld kunnen worden.

Alimentatie

Wij zorgen voor een heldere alimentatieberekening waar de kinderen niet de dupe van worden. Hierbij wordt rekening gehouden met hoe de situatie was, maar ook met een blik op de toekomst. Het unieke aan deze berekening is dat jullie samen, in overleg, kunnen bepalen hoe het plan eruit komt te zien. De berekening van de alimentatie wordt op een eerlijke manier opgesteld zodat een ieder krijgt waar recht op is.

Deze manier van alimentatie berekenen voorkomt problemen op de lange termijn en stimuleert onafhankelijkheid. Bij ongeveer 70% van de standaardregelingen gaat het namelijk op den duur mis, helaas zijn kinderen hier vaak de dupe van.

Waarom een mediator?

De mediator regelt de scheiding via een gezamenlijk verzoek, zonder dat je naar de advocaat of de Rechtbank hoeft. Het is sneller, goedkoper en beter voor alle betrokkenen. Via eén contactpersoon, één vaste prijs en een op maat traject van A tot Z.

 

Druk, druk, druk. Met je huis, je baan en het gezin. Hoe hou je het vol? Niks roze wolk, donkere kringen onder je ogen en een groot gebrek aan slaap! Herken je dat? Dan ben je waarschijnlijk een jonge moeder met kleine kinderen en daarnaast een baan.

Seks

Je man heeft zijn papa dag en doet heus wel zijn best. Maar hij moet de liefde van zijn vrouw ineens delen met de kinderen. Zijn  vrouw is vooral moeder en daar heeft ze haar handen vol aan, dat ziet ie heus wel. Maar hij dan? En dan lig je eindelijk s’ avond uitgeput in bed en dan wil hij seks. Vroeger vond je dat leuk, maar je moet er nu niet aan denken! Even geen polonaise aan je lijf. Herken je het nog steeds? Dan is het tijd voor actie! Want de stress van alledag is de sluipmoordenaar van een goed huwelijk. Regel vaker oppas voor je kinderen, organiseer tijd voor elkaar en praat over je gevoelens en de veranderingen in je relatie.

Kwijt

In mijn Scheidingspraktijk zie ik veel jonge stellen met kleine kinderen. Nog niet zo lang geleden hielden ze van elkaar. Nu zijn ze elkaar kwijt. Ze zijn bij ScheidingsWijze[n] van harte welkom. We regelen de scheiding snel, deskundig, degelijk en zorgvuldig, daar gaat het niet om. En met behulp van de alimentatieberekening van Alibox weet je ook wat je na de scheiding in je portemonnee hebt.

Doodzonde

Maar zeg nou zelf, het is toch doodzonde van zo’n jong gezin en heel verdrietig voor de kinderen. Onderneem op tijd actie en laat je huwelijk niet uit de vingers glippen. En vinden jullie praten moeilijk? Ook dan ben je bij mij welkom. Ik help jullie graag. Want scheiden mag, maar blijven is mooier!

Over de schrijver:
Bert Visser (1957) heeft een lange carrière in de omroepwereld. Begonnen als journalist bij De Typhoon, Dagblad voor de Zaanstreek, maakte hij al snel een overstap naar het NOS Journaal. Als reporter bij Hier en Nu en Netwerk deed hij verslag van grote nieuwsgebeurtenissen als de kernramp in Tsjernobyl, de Bijlmerramp en de Dutroux affaire. Bert werkte jarenlang als eindredacteur bij de IKON. Voor zijn pensioen was hij ook actief als mediator.

 

Je gaat uit elkaar en je wilt de scheiding zo optimaal mogelijk regelen.

Deze aspecten spelen een belangrijke rol:
• Emoties: Dit aspect beïnvloedt alle gesprekken en beslissingen. De mediator die het proces begeleidt moet (in)zicht hebben op de menselijke processen van volwassenen en kinderen, zoals angst, zorgen, kwaadheid, dader en slachtoffer enz.. Zodat jullie tot reële en billijke afspraken komen en waardoor jij en de kinderen verder kunnen.
• Juridisch: De wet dient als richtlijn bij de verdeling. , Bij een huwelijk “in gemeenschap van goederen ” is de verdeling 50/50. Daarnaast moeten de eindafspraken goed op papier staan en juridisch kloppend zijn, zodat daar achteraf geen misverstanden door kunnen ontstaan.
• Fiscale consequenties: Fiscaal zijn er positieve of negatieve gevolgen bij een scheiding. Zeker bij een eigen zaak of onderneming, koopwoning, schenkingen, kinderen e.d.

Indien je voornemens bent te gaan scheiden is het belangrijk om vooraf na te gaan of je mediator thuis is in bovengenoemde aspecten.
De aangesloten leden van Scheidingswijze zijn allen zowel mediator als scheidingsspecialist. Als mediator zijn wij gespecialiseerd in vooral de bemiddeling, emoties en de communicatie.

Als scheidingsspecialist zijn wij gespecialiseerd in de juridische en fiscale consequenties. Wij wijzen jullie er op als er bijvoorbeeld sprake is van een overbedeling en er dus sprake kan zijn van schenkbelasting. Wat te doen met de eigen woning als de woning moet worden verkocht, hoe zit het fiscaal dan met de aftrekbare rente?
Er is een lijfrenteverzekering, wat houdt dat fiscaal in als één van jullie deze wil voortzetten?
Daarnaast maken wij zelf de berekeningen met behulp van Alibox in verband met partneralimentatie en/of kinderalimentatie/kinderkostenrekening.
En natuurlijk helpen we alles op papier vast te leggen en uiteraard is het mogelijk dat je dat deels ook zelf doet als dat gewenst is. We kunnen op deze wijze de scheiding van A tot Z regelen zonder dat je zelf naar de advocaat of de rechtbank moet en baas blijft over je eigen scheiding.

Zorgvuldig, voortvarend en zeer efficiënt, alles goed geregeld met een Scheidingswijze!

 

Deze blog is geschreven door Miranda Boerkamp van Scheidingswijze.

Samen met de scheidingsmediators in het land heeft Scheidingswijze voor elke scheiding de juiste oplossing. Hun idee is om wat moeilijk is, makkelijker te maken; neem de makkelijke weg. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar met de jarenlange ervaring van Scheidingswijze, creativiteit en interesse in mensen die wel wat steun kunnen gebruiken, helpen ze graag om de scheiding op maat te regelen.

Meer informatie op Scheidingswijze.nl

Hier een korte en eenvoudige uitleg;

Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan [vanuit de wet] om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Dit is een onderhoudsplicht. Aan deze plicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud van de ex-partner en de kinderen, oftewel alimentatie. Er zijn twee vormen van alimentatie:
Kinderalimentatie
Partneralimentatie

Kinderalimentatie

Leidraad bij het vaststellen van kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat de kinderen er zo min mogelijk [financieel] op achteruitgaan na de scheiding van hun ouders. Dat ze bijvoorbeeld dezelfde sport kunnen blijven beoefenen. Er wordt rekening gehouden met het aantal dagen dat de kinderen bij jou of bij je partner zijn. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar van de belasting.

Wanneer eindigt kinderalimentatie?
Vanaf het tijdstip waarop een kind meerderjarig wordt en in eigen levensonderhoud kan voorzien eindigt de kinderalimentatie. Indien het meerderjarige kind nog niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, blijft de kinderalimentatie van toepassing totdat het kind de 21-jarige leeftijd heeft bereikt. Vaak wordt nog een langere periode afgesproken als het kind studeert.

Partneralimentatie

U bent vrij samen met uw ex afspraken te maken over de duur en de hoogte van partneralimentatie. Bij een kinderloos huwelijk dat korter dan 5 jaar heeft geduurd, heeft u volgens de wettelijke bepalingen (maximaal) recht op partneralimentatie voor een termijn die even lang is als de duur van het huwelijk.
Bij een huwelijk met kinderen en/of indien het huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd, heeft u volgens de wettelijke bepalingen (maximaal) 12 jaar recht op partneralimentatie.
Vraagt één van de partijen na scheiding een bijstandsuitkering aan, dan heeft de gemeente een verhaalrecht op een eventuele draagkrachtige ex-partner.
Partneralimentatie is belast bij de ontvanger en kan bij de betaler als persoonsgebonden aftrek in aanmerking mag worden genomen.

Je mag als alimentatiegerechtigde ook afzien van partneralimentatie als degene in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Wel geldt dat als degene die de partneralimentatie zou ontvangen een bijstandsuitkering nodig heeft, de gemeente een verhaalrecht heeft op een eventuele draagkrachtige ex-partner.

Alimentatie kan ook worden afgekocht. Het gehele bedrag voor de ontvangende partij wordt gezien als inkomen en dus belast voor de inkomstenbelasting. Voor de betalende partij geldt dat het gehele bedrag als persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen mag worden.

Wanneer eindigt partneralimentatie?
Partneralimentatie eindigt wanneer de afgesproken termijn is verstreken of zoveel eerder wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Soms wordt er afgesproken, dat mocht de alimentatiegerechtigde gaan samenwonen de partneralimentatie stopt maar als het samenwonen niet goed gaat het recht op de partneralimentatie herleeft. Daar wordt een periode voor afgesproken, dit kan een half jaar zijn, een jaar…net wat jullie hierin willen.
Wat is de reden om deze herleving af te spreken?
Regelmatig durven ex-partners de stap om te gaan samenwonen/trouwen/geregistreerd partnerschap niet te zetten omdat dan de partneralimentatie eindigt. Stel de nieuwe partner is toch niet wat het leek dan herleeft de partneralimentatie. Deze regeling is een soort vangnet waardoor iemand eerder stappen durft te zetten met betrekking tot een nieuwe relatie.
Het onderwerp alimentatie is erg actueel
Er zijn veel discussies gaande over de huidige regeling.
Dit roept veel vragen op: hoe lang en wanneer heb je recht op kinder- en/ of partneralimentatie, hoeveel moet je eigenlijk betalen en heb je hier zelf nog invloed op? ScheidingsWijze[n] maakt (met behulp van de Alibox berekening) een einde aan deze onduidelijkheid.

Alimentatie berekenen
ScheidingsWijze zorgt voor een heldere alimentatieberekening waar de kinderen niet de dupe van worden. Hierbij wordt rekening gehouden met hoe de situatie was, maar ook met een blik op de toekomst. Het unieke aan deze berekening is dat jullie samen, in overleg, kunnen bepalen hoe het eruit komt te zien. De berekening van de alimentatie wordt op een eerlijke manier opgesteld zodat een ieder krijgt waar recht op is.

Voorkom problemen
Deze manier van alimentatie berekenen voorkomt problemen op de lange termijn en stimuleert onafhankelijkheid. Bij ongeveer 70% van de standaardregelingen gaat het namelijk op den duur mis, helaas zijn kinderen hier vaak de dupe van.

Tip! Neem in het convenant & ouderschapsplan op dat er een herberekening plaats vindt indien de inkomsten sterk veranderen.

Deze blog is geschreven door Miranda Boerkamp van Scheidingswijze.

Samen met de scheidingsmediators in het land heeft Scheidingswijze voor elke scheiding de juiste oplossing. Hun idee is om wat moeilijk is, makkelijker te maken; neem de makkelijke weg. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar met de jarenlange ervaring van Scheidingswijze, creativiteit en interesse in mensen die wel wat steun kunnen gebruiken, helpen ze graag om de scheiding op maat te regelen.

Meer informatie op Scheidingswijze.nl

Wanneer heb je een scheidingspecialist of mediator of advocaat nodig? Je kunt toch alles zelf doen?

Bedenk dat de afspraken in het convenant het ‘zakelijke’ sluitstuk is van jullie relatie, maar ook het nieuwe begin is voor beiden. Scheiden is geen formaliteit, wat sommige mensen denken.

Door de zakelijke kant goed af te handelen, bereid je je tevens voor op de nieuw situatie. Als zaken goed vooraf zijn geregeld, die resulteren in afspraken voor het convenant, voorkomt het spanningen en ruzies achteraf.
Met een goed convenant sluit je de relatie zakelijk goed af… van één huishouden naar twee huishoudens. En met een goed ouderschapsplan ga je beiden een nieuw fase in als ouders van jullie kinderen. Beide stukken zij eindstukken van jullie relatie en een nieuw begin voor ieder.

Mochten jullie de scheiding zelf willen regelen, ga dan na:

• Of je beiden echt goed en open met elkaar kan praten en er weinig tot geen spanning is.
• Is er genoeg kennis van juridische en fiscale aspecten?
• Is er genoeg draagkracht voor wat jullie beiden willen (en de kinderen) voor de afspraken in het ouderschapsplan?

Veel spanningen ontstaan na het officiële scheidingspapiertje als zaken niet goed zijn doorgenomen of er te snel een beslissing is genomen waar je niet meer op terug kunt komen.
De juiste familiemediator, die ons inziens tevens scheidingsdeskundige dient te zijn, kan jullie ondersteunen:

• In het zorgvuldig beëindigen van de relatie.
• Een basis neer te leggen voor een nieuwe start.
• Om het ouderschapsplan inhoud te geven en praktisch te maken.
• Geeft ruimte voor de menselijke kant, de emotie, schuldgevoel, boosheid zonder therapeutisch te zijn.

Verder zijn ze op de hoogte van;

• De fiscale consequenties (hypotheek teruggave, schenkbelasting, e.d.).
• De wettelijke maatstaven, waar je kan afwijken, mits je het er beiden mee eens bent en het kunt onderbouwen.
• Het pensioen. Denk tevens aan het pensioen, wat gaan jullie hiermee doen?
• En natuurlijk ook welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn betreffende de kinderalimentatie en partneralimentatie (dit uiteraard met het gebruik van het alimentatieprogramma Alibox).
De neutrale derde houdt rekening met het tempo (niet te snel, maar ook zeker niet een slepend proces). Heeft tips of kan inzicht geven in wat er speelt en stelt vragen.

Lukt het jullie niet meer om samen om tafel te zitten? Dan kan de neutrale derde om en om met jullie in gesprek. Kijkend naar de overeenkomsten,-en wat nog onderhandeld moet worden.
Indien je beide je eigen advocaat neemt om de zaken te regelen, dan is er kans dat er meer spanningen komen. Je ziet elkaar niet meer en langzaam gaat je partner over in ‘de ander’, de tegenpartij. Niet meer de persoon waar je ook goede tijden mee hebt gekend, samen kinderen mee hebt gekregen. En in plaats dat je je leven weer opbouwt, je wonden likt, worden de wonden groter en dieper. Een lange periode van onzekerheid, spanning en boosheid. Vele verliezers, niet alleen jezelf maar ook de omgeving.

Ga je scheiden dan drie tips:

* Kies een contactpersoon waar je beiden het vertrouwen in hebt.

* Kies voor een Familiemediator!

* Kijk of een all-in tarief niet goedkoper is dan een uurprijstarief. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan en durf je de vragen te stellen zonder dat daar een geldmetertje op loopt.

 

De eerste blog bij Alibox, een eer om te mogen doen en leuk om de al bestaande goede samenwerking verder uit te breiden.

Wie zijn wij? Wij zijn de leden van ScheidingsWijze[n], een landelijke organisatie van scheidingspecialisten/ mediators, die zich hebben aangesloten bij ScheidingsWijze[n]. Iedereen heeft een verschillende achtergrond maar we hebben allemaal één gemene deler, dezelfde intentie; Een scheiding is emotioneel al zwaar genoeg, dus ons idee is om wat moeilijk is, makkelijker te maken. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is, maar met onze jarenlange ervaring, creativiteit en interesse in mensen die wel wat steun kunnen gebruiken, helpen we je graag om de scheiding op maat te regelen. Samen met onze leden en een uitgebreid netwerk in elke regio hebben wij voor elke scheiding de juiste oplossing.

De samenwerking met Alibox heeft daar ook mee te maken, de mensen achter Alibox hebben dezelfde intentie. Het alimentatierekenprogramma is ook zo gemaakt; de makkelijke weg.

Maandelijks zullen we onze ervaringen met Alibox middels een blog delen. We hopen op input en ook de ervaringen van anderen.

De leden van ScheidingsWijze[n]

Ons team bestaat louter uit zeer ervaren scheidingsspecialisten met diverse achtergronden. Daarnaast is er een samenwerking met diverse professionals uit de regio, te denken valt aan; kindertherapeuten, notarissen, hypotheekadviseurs, makelaars, fiscalisten, accountants etc. Hierdoor is er veel kennis van zaken en wordt er zo nodig gekeken vanuit verschillende invalshoeken naar de scheidingsprocedure.

Met behulp van onze scheidingspecialisten, die tevens familiemediator zijn, het netwerk en onze huisadvocaten ondersteunen we je samen om het complete proces van uit elkaar gaan zo spoedig en makkelijk mogelijk naar je wens te laten verlopen en wordt je van je zorgen ontlast. De scheiding wordt dus zorgvuldig en volledig geregeld. Je staat er niet alleen voor, wij staan voor je klaar.

Alimentatie omhoog door uitspraak Hoge Raad

De alimentatie die ouders moeten betalen gaat in veel gevallen omhoog. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad.

Begin dit jaar kwamen er nieuwe regels voor de partneralimentatie. Alleenstaande ouders krijgen meer kindgebonden budget.
Omdat de overheid hierdoor meer ging meebetalen aan de kosten van de kinderen, hoefden ouders minder of zelfs geen alimentatie te betalen.

Tot nu toe werd het kindgebonden budget namelijk rechtstreeks afgetrokken van het bedrag van de alimentatie voor het kind.
De Hoge Raad heeft bepaald dat de toeslag moet worden opgeteld bij de draagkracht van de ouders.
In de praktijk gaat daardoor in de meeste gevallen de alimentatie omhoog.

Verwarring

De nieuwe regels leidden tot veel verwarring bij de rechtbanken. Volgens sommige rechters is het kindgebonden budget een extra toeslag die naar de ouder gaat, en niet per definitie bedoeld is voor het kind.
Daarom lieten zij de extra toeslag buiten beschouwing bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie.

Ouders moesten dus meer alimentatie betalen als ze bij deze rechters voorkwamen.
De uitspraak van de Hoge Raad moet een einde maken aan de verschillende interpretaties van de regels.

Wij vroegen ons in alle oprechtheid al af wat er gebeurd was met de in oktober 2011 breed uitgemeten plannen van kamerleden Recourt en van der Steur op het gebied van aanpassingen in de alimentatiewetgeving en het bijbehorende automatiseren van alimentatie berekenen. Hoewel het enigszins gissen blijft want er wordt weinig meer vernomen, staat wellicht een deel van het antwoord in de Telegraaf van vandaag:  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22550693/___Miljarden_kwijt_door_ict___.html

Het is dan ook maar zeer de vraag of een vanuit de overheid gereguleerde en volledig gestandaardiseerde alimentatieberekening voor kinderalimentatie èn partneralimentatie via het wereldwijde web ooit  werkelijkheid zal worden. Nog algemener gesteld: is het wel een gezonde situatie als de overheid zich wel bezighouden met het beconcurreren van het eigen bedrijfsleven?

Voorlopig kunt u als consument in ieder geval terecht op alibox.nl  voor een betrouwbare en officiële alimentatieberekening waarbij u ook nog werkelijke kosten op kunt voeren.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws met betrekking tot alimentatie.