De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot 21 jaar. Vanaf het 18e levensjaar ontvangt het kind de alimentatie zelf. Vanaf die leeftijd kan het inkomen van het kind zelf (volgens de wet inmiddels een volwassene) overigens ook invloed hebben op de hoogte van de alimentatie.

De berekening van kinderalimentatie verloopt in grote lijnen in twee stappen:
1. Eerst wordt de kinderbehoefte – de eigen bijdrage van de ouders in de kinderkosten – bepaald.
2. Vervolgens wordt berekend of de ouders voldoende draagkracht hebben om de kinderbehoefte te betalen.

Hoe u de kinderbehoefte en de draagkracht voor kinderalimentatie (volgens de Tremanormen) berekent leest u op onze helpdesk. U leest hier ook meer over de indexatie van de alimentatie, het percentage waarmee de alimentatie jaarlijks moet worden verhoogd, en over belastingvoordelen.