In principe duurt de partneralimentatie plicht tegenwoordig 5 jaar.

Er zijn een paar uitzonderingen (mensen met een lang huwelijk, vlak voor AOW en mensen met kleine kinderen).

  1. Langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar) waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd: de alimentatieverplichting eindigt pas op het tijdstip dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. Maximaal 10 jaar dus.
  2. Bij een huwelijk met kinderen onder 12 jaar: de alimentatieverplichting duurt totdat het jongste kind 12 jaar is geworden. Maximaal 12 jaar dus.
  3. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

U kunt deze periode bekorten door bijvoorbeeld de partneralimentatie af te kopen of door hier onderling een andere afspraak over te maken. Afkoop kan met een geldsom of met overbedeling via de inboedel. U leest hierover meer op onze helpdesk. De alimentatieplicht stopt overigens wel direct als de alimentatiegerechtigde (ontvanger) gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat trouwen.

De berekening van partneralimentatie verloopt in grote lijnen in twee stappen. Eerst wordt de behoefte aan partneralimentatie bepaald en vervolgens wordt berekend of de ouders voldoende draagkracht voor partneralimentatie hebben.

Beslisboom duur Partneralimentatie Alibox

Lees hierover meer op onze helpdesk. Ook vindt u hier informatie over de belastingvoordelen die gelden voor partneralimentatie.