In principe duurt de partneralimentatie plicht twaalf jaar. Als er geen kinderen zijn en het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd, dan is de plicht korter. In dat geval is het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd ook het aantal jaren dat de ex-partner verplicht is om alimentatie te betalen.

U kunt deze periode bekorten door bijvoorbeeld de partneralimentatie af te kopen of door hier onderling een andere afspraak over te maken. Afkoop kan met een geldsom of met overbedeling via de inboedel. U leest hierover meer op onze helpdesk. De alimentatieplicht stopt overigens wel direct als de alimentatiegerechtigde (ontvanger) gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat trouwen.

De berekening van partneralimentatie verloopt in grote lijnen in twee stappen. Eerst wordt de behoefte aan partneralimentatie bepaald en vervolgens wordt berekend of de ouders voldoende draagkracht voor partneralimentatie hebben. Lees hierover meer op onze helpdesk. Ook vindt u hier informatie over de belastingvoordelen die gelden voor partneralimentatie.