Het afzien van een vordering wegens overbedeling bij echtscheiding kan worden gezien als een afkoopsom van alimentatieverplichtingen. Deze ‘afkoopsom’ is dan aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Dit bleek (onder andere) uit een zaak die speelde voor de Rechtbank Den Haag. In deze zaak was een stel gehuwd op huwelijksvoorwaarden. De vrouw had aanzienlijk meer inkomen dan de man. Om die reden claimde de man bij de echtscheiding partneralimentatie. Tegenover deze claim stond een vordering van de vrouw op de man wegens overbedeling. Deze vordering was ontstaan omdat de eigen woning en de daarmee samenhangende (lagere) hypotheekschuld geheel aan de man was toebedeeld. Hierdoor was de man bevoordeeld met € 35.000. In hun echtscheidingsconvenant spraken partijen af dat de vrouw zou afzien van deze vordering. Daarmee voldeed zij aan haar alimentatieverplichting. De vrouw trok vervolgens in haar aangifte inkomstenbelasting bijna € 35.000 af als afkoopsom alimentatieverplichting. De belastinginspecteur weigerde deze aftrek.

De rechtbank stelde de vrouw in gelijk en stond de aftrek alsnog toe in deze zaak (zie  www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BV8209 ).

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws met betrekking tot alimentatie.