Alibox is weer up to date.

De fiscale veranderingen die gelden vanaf 1 januari 2022 zijn aangepast in de alimentatiesoftware; Alibox.
Deze veranderingen komen onder andere voort uit het belastingplan 2022.

Toch nog wensen? Laat het ons weten samen maken we het nog beter.

Wij vroegen ons in alle oprechtheid al af wat er gebeurd was met de in oktober 2011 breed uitgemeten plannen van kamerleden Recourt en van der Steur op het gebied van aanpassingen in de alimentatiewetgeving en het bijbehorende automatiseren van alimentatie berekenen. Hoewel het enigszins gissen blijft want er wordt weinig meer vernomen, staat wellicht een deel van het antwoord in de Telegraaf van vandaag:  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22550693/___Miljarden_kwijt_door_ict___.html

Het is dan ook maar zeer de vraag of een vanuit de overheid gereguleerde en volledig gestandaardiseerde alimentatieberekening voor kinderalimentatie èn partneralimentatie via het wereldwijde web ooit  werkelijkheid zal worden. Nog algemener gesteld: is het wel een gezonde situatie als de overheid zich wel bezighouden met het beconcurreren van het eigen bedrijfsleven?

Voorlopig kunt u als consument in ieder geval terecht op alibox.nl  voor een betrouwbare en officiële alimentatieberekening waarbij u ook nog werkelijke kosten op kunt voeren.

 

De Trema berekening levert niet altijd een goed en aanvaardbaar resultaat op.

Het rapport Tremanormen van de Werkgroep Alimentatienormen is de basis voor alimentatieberekeningen. De Tremanormen zijn een geheel van logische en goed doordachte afspraken. Bovendien zijn de normen met jurisprudentie van vele jaren aangescherpt.

Toch levert de Trema berekening niet altijd een goed en aanvaardbaar resultaat op.

Uiteindelijk is het van belang om een helder overzicht te krijgen over de financiële situatie in de praktijk. Hieronder spiegel ik de kernberekeningen van de Tremanormen met de situatie in de praktijk.

1 Netto besteedbaar inkomen volgens de Tremanormen
Het netto besteedbaar inkomen volgens het rapport van de Werkgroep is een logische rekensom en deze rekensom levert ook het netto inkomen op dat de betrokkene daadwerkelijk kan besteden. Dit onderdeel komt dus vaak goed overeen met de praktijk.

2Draagkrachtloos inkomen en draagkracht volgens de Tremanormen
Het draagkrachtloos inkomen van de werkgroep benadert de realiteit. Bij de berekening van de draagkracht voor partneralimentatie gaat de werkgroep uit van het de optelsom van bijstandsnorm+ziektekosten+overige kosten. Bij de berekening van de draagkracht voor kinderalimentatie gaat de werkgroep uit van een forfaitair bedrag. Deze bedrag wijken vaak af van de praktijksituatie.

3Behoefte van de kinderen
Bij de Tremanormen wordt de kinderbehoefte, ook wel de “eigen bijdrage van ouders aan de kinderkosten” genoemd, bepaald op basis van de Nibud tabellen. Scheidende ouders vinden de bedragen uit deze tabel vaak te hoog. De wetgeving geeft (wel) daarnaast ruimte om een eigen berekening te maken van de kinderkosten. Dit onderdeel komt vaak niet overeen met de berekening van de ouders zelf. Op dit onderdeel hebben scheidende ouders wel de mogelijkheid om de behoefte te bepalen op basis van de praktijksituatie.

Een Tremaberekening en een praktijkberekening maken?
Uiteindelijk is de Tremaberekening is de bepalende berekening bij (v)echtscheidingen die via rechtszaak worden vastgesteld.
Bij echtscheidingen zonder rechtszaak kan een praktijkberekening zorgen voor een betere financiële regeling. De kern van de praktijk berekening is:
Bereken het echte draagkrachtloos inkomen op basis van de kosten in de praktijk;
Bereken de behoefte van de kinderen op basis van de kosten in de praktijk.

Tremanormen spiegelen met de praktijk
De Tremaberekening en praktijkberekening kunt u tegenwoordig zelf maken. Dit kunt u zelf doen, maar Alibox is speciaal ontwikkeld om deze berekening te maken. Scheiden is de start van een nieuwe levensfase en heeft grote consequenties voor persoonlijk financiën. Inzicht begint met een goede berekening.

Geïnteresseerd of geprikkeld? Wij zijn benieuwd naar uw mening of vraag!

Marcel Nijssen
Calcul8 B.V.

Alibox is bijgewerkt voor 2013. De berekening van het eigen aandeel is ingrijpend gewijzigd door de Werkgroep Alimentatienormen. En alibox is momenteel het enige programma waarin u dit geïntegreerd kunt berekenen!

Vorige week is een interessante zaak gepubliceerd op rechtspraak.nl over een hoger beroepszaak over het wel of niet toestaan van hogere woonlasten in een alimentatieberekening.

Draagkracht

Om kinderalimentatie en/of partneralimentatie te kunnen betalen, dient de alimentatieplichtige te beschikken over draagkracht. Een draagkrachtberekening is een lastige en complexe berekening. Hiervoor worden rekenprogramma’s als Alibox gebruikt.

Draagkrachtloos inkomen

De woonlasten zijn een belangrijk onderdeel van de berekening van de draagkracht. Een man had 296 euro aan woonlasten vlak na de echtscheiding. Deze woonlasten zijn tijdens de echtscheiding meegerekend in de alimentatieberekening. De man woont tegenwoordig echter samen met zijn nieuwe vriendin. De nieuwe woonlasten van de man zijn hierdoor gestegen tot 475 euro per maand. De huur van de woning waarin de man met zijn nieuwe vriendin woont bedraagt namelijk 950 euro.

Onderhoudsplicht

Het hof is tot de conclusie gekomen dat de man de gestegen woonlasten (475-296 = 179 euro) niet mag meenemen bij een herberekening van kinderalimentatie. Het hof oordeelde namelijk dat de man de keuze voor het gaan betrekken van de duurdere woning niet op de kinderen mag afwentelen.

Meer over deze uitspraak (LJN BU7364) is te lezen via de volgende link www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BU7364

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws met betrekking tot alimentatie.