Het antwoord op de bovenstaande vraag is ja. Tenminste, als een van de ouders opnieuw trouwt en de gezamenlijke kinderen bij zijn of haar gezin staan ingeschreven. De nieuwe partner van,  is vanaf het moment van het huwelijk ook onderhoudsplichtig voor de gezamenlijke kinderen. De gezamenlijke behoefte wordt vanaf dat moment niet meer alleen tussen de beide ouders verdeeld, maar nu ook over de nieuwe man of vrouw. Overigens leidt herberekenen tegenwoordig in veel gevallen sowieso tot een lager bedrag aan kinderalimentatie sinds de nieuwe Trema normen die vanaf 1 april 2013 van kracht zijn.

Het rapport “kinderalimentatie in samengestelde gezinnen” van mr. M.A. Zon (zie link) voor een herberekening is dergelijke situaties nog steeds actueel. Dit rapport vat de jurisprudentie samen en trekt een conclusie met betrekking tot de rekenmethode. In het kort ziet die rekenmethode er als volgt uit:
1. Behoefte van de kinderen berekenen. Vaak wordt dit op basis van de Trema tabel gedaan.
2. Draagkracht van de onderhoudsplichtigen berekenen. Dit is wordt berekend op basis van het laatste rapport van de Werkgroep Alimentatienormen.
3. Draagkracht van de onderhoudsplichtigen per kind berekenen. Hierbij wordt de volgende formule toegepast: (behoefte betreffende kind(eren) / behoefte alle kinderen) x draagkracht betreffende verzorgende
4. Verdelen van de draagkracht over de kinderen. Dit wordt als volgt berekend: (Totaal beschikbare draagkracht per betreffend kind(eren)/ totaal beschikbare draagkracht kinderen) x behoefte van kind(eren).

De bovenstaande richtlijnen zijn, zoals u van ons mag verwachten, verwerkt in de Alibox berekeningsmodule.

Wanneer leidt inkomensverlies tot een aanpassing van alimentatie?

Verzoeken om aanpassing van kinderalimentatie of partneralimentatie moeten via de rechter worden aangevraagd. Niet onder alle omstandigheden zal de rechter het verzoek echter toekennen. Het inkomensverlies mag namelijk niet verwijtbaar zijn.

Andere inkomstenbron?

Kinderalimentatie en partneralimentatie worden berekend op basis van de behoefte en de draagkracht. De draagkracht wordt voor het belangrijkste gedeelte bepaald door het inkomen en het draagkrachtloos inkomen. U kunt zelf berekenen bij Alibox of uw alimentatie zou moeten veranderen omdat u nu meer of minder verdient dan ten tijde van de echtscheiding. Bij een verzoek tot alimentatievermindering door inkomensverlies wordt er eerst gekeken of redelijkerwijs het voormalige inkomen weer verdiend kan worden. Er wordt ook gekeken of het van de alimentatieplichtige verlangd kan worden om het inkomensverlies te herstellen. Het vermogen speelt daarnaast ook nog een rol bij de beoordeling van de rechter.

Verwijtbare inkomensvermindering?

Als het inkomensverlies niet hersteld worden, dan wordt bepaald of de vermindering wel of niet verwijtbaar is. Het inkomensverlies is verwijtbaar als de alimentatieplichtige, gelet op de belangen van de alimentatiegerechtigde, zich had moeten onthouden van de gedragingen die het inkomensverlies hebben veroorzaakt. Als de alimentatieplichtige bijvoorbeeld zijn of haar baan heeft opgezegd, terwijl zij of hij daar geen goede gronden daarvoor had, dan kan dat dus niet alleen tot verwijtbare werkloosheid leiden, maar ook tot verwijtbaar inkomensverlies.

Minimale bestaansgrens

Is de inkomensachteruitgang niet verwijtbaar, dan wordt het voormalige inkomen als fictief inkomen gezien en wordt bij de alimentatieberekening rekening gehouden met het lagere inkomen. Bij verwijtbaar inkomensverlies wordt er dus geen rekening gehouden met het huidige (lagere) inkomen. Dit mag echter niet tot het gevolg hebben dat de alimentatieplichtige zelf niet meer over voldoende middelen van bestaan beschikt. De alimentatieplichtige dient altijd minstens 90% van de voor hem of haar geldende bijstandsnorm te behouden.

Voorbeelden

Voorbeelden van uitspraken over deze materie zijn te lezen via de volgende links www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BV5927 | www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BR4759 en www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BP0656

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws met betrekking tot alimentatie.