Vorige week is een interessante zaak gepubliceerd op rechtspraak.nl over een hoger beroepszaak over het wel of niet toestaan van hogere woonlasten in een alimentatieberekening.

Draagkracht

Om kinderalimentatie en/of partneralimentatie te kunnen betalen, dient de alimentatieplichtige te beschikken over draagkracht. Een draagkrachtberekening is een lastige en complexe berekening. Hiervoor worden rekenprogramma’s als Alibox gebruikt.

Draagkrachtloos inkomen

De woonlasten zijn een belangrijk onderdeel van de berekening van de draagkracht. Een man had 296 euro aan woonlasten vlak na de echtscheiding. Deze woonlasten zijn tijdens de echtscheiding meegerekend in de alimentatieberekening. De man woont tegenwoordig echter samen met zijn nieuwe vriendin. De nieuwe woonlasten van de man zijn hierdoor gestegen tot 475 euro per maand. De huur van de woning waarin de man met zijn nieuwe vriendin woont bedraagt namelijk 950 euro.

Onderhoudsplicht

Het hof is tot de conclusie gekomen dat de man de gestegen woonlasten (475-296 = 179 euro) niet mag meenemen bij een herberekening van kinderalimentatie. Het hof oordeelde namelijk dat de man de keuze voor het gaan betrekken van de duurdere woning niet op de kinderen mag afwentelen.

Meer over deze uitspraak (LJN BU7364) is te lezen via de volgende link www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BU7364

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws met betrekking tot alimentatie.