We hebben de uitkomst van de berekening kinderbehoefte aangepast aan de tabel van 2016. Hiermee kunt u gratis de kinderbehoefte berekenen. De kinderbehoefte is een klein onderdeel van de alimentatieberekening. De tool staat hier!

Kinderbehoefte calculator

Het antwoord op de bovenstaande vraag is ja. Tenminste, als een van de ouders opnieuw trouwt en de gezamenlijke kinderen bij zijn of haar gezin staan ingeschreven. De nieuwe partner van,  is vanaf het moment van het huwelijk ook onderhoudsplichtig voor de gezamenlijke kinderen. De gezamenlijke behoefte wordt vanaf dat moment niet meer alleen tussen de beide ouders verdeeld, maar nu ook over de nieuwe man of vrouw. Overigens leidt herberekenen tegenwoordig in veel gevallen sowieso tot een lager bedrag aan kinderalimentatie sinds de nieuwe Trema normen die vanaf 1 april 2013 van kracht zijn.

Het rapport “kinderalimentatie in samengestelde gezinnen” van mr. M.A. Zon (zie link) voor een herberekening is dergelijke situaties nog steeds actueel. Dit rapport vat de jurisprudentie samen en trekt een conclusie met betrekking tot de rekenmethode. In het kort ziet die rekenmethode er als volgt uit:
1. Behoefte van de kinderen berekenen. Vaak wordt dit op basis van de Trema tabel gedaan.
2. Draagkracht van de onderhoudsplichtigen berekenen. Dit is wordt berekend op basis van het laatste rapport van de Werkgroep Alimentatienormen.
3. Draagkracht van de onderhoudsplichtigen per kind berekenen. Hierbij wordt de volgende formule toegepast: (behoefte betreffende kind(eren) / behoefte alle kinderen) x draagkracht betreffende verzorgende
4. Verdelen van de draagkracht over de kinderen. Dit wordt als volgt berekend: (Totaal beschikbare draagkracht per betreffend kind(eren)/ totaal beschikbare draagkracht kinderen) x behoefte van kind(eren).

De bovenstaande richtlijnen zijn, zoals u van ons mag verwachten, verwerkt in de Alibox berekeningsmodule.

Vorige week is een interessante zaak gepubliceerd op rechtspraak.nl over een hoger beroepszaak over het wel of niet toestaan van hogere woonlasten in een alimentatieberekening.

Draagkracht

Om kinderalimentatie en/of partneralimentatie te kunnen betalen, dient de alimentatieplichtige te beschikken over draagkracht. Een draagkrachtberekening is een lastige en complexe berekening. Hiervoor worden rekenprogramma’s als Alibox gebruikt.

Draagkrachtloos inkomen

De woonlasten zijn een belangrijk onderdeel van de berekening van de draagkracht. Een man had 296 euro aan woonlasten vlak na de echtscheiding. Deze woonlasten zijn tijdens de echtscheiding meegerekend in de alimentatieberekening. De man woont tegenwoordig echter samen met zijn nieuwe vriendin. De nieuwe woonlasten van de man zijn hierdoor gestegen tot 475 euro per maand. De huur van de woning waarin de man met zijn nieuwe vriendin woont bedraagt namelijk 950 euro.

Onderhoudsplicht

Het hof is tot de conclusie gekomen dat de man de gestegen woonlasten (475-296 = 179 euro) niet mag meenemen bij een herberekening van kinderalimentatie. Het hof oordeelde namelijk dat de man de keuze voor het gaan betrekken van de duurdere woning niet op de kinderen mag afwentelen.

Meer over deze uitspraak (LJN BU7364) is te lezen via de volgende link www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BU7364

Big MacDe rechtbank in Middelburg heeft de “Big Mac-index” gebruikt om de draagkracht te berekenen van een Surinaamse vader voor de kinderalimentatie van zijn kinderen in Nederland.

Draagkracht

Om alimentatie te kunnen betalen dient de alimentatieplichtige te beschikken over draagkracht. Een draagkrachtberekening is een lastige en complexe berekening. Hiervoor worden rekenprogramma’s zoals Alibox gebruikt..

Bestaansminimum

De bijstandsnorm (bestaansminimum) is een belangrijk onderdeel van de berekening van de draagkracht. Dit is het bedrag dat de betrokkene minimaal nodig heeft om alle basiskosten van het leven te betalen. De bijstandsnorm is afhankelijk van het levenspeil in een land en is daardoor niet altijd van toepassing bij de draagkrachtberekening van een alimentatieplichtige die in het buitenland woont.

Levenspeil landen

Tot die conclusie kwam de rechtbank Middelburg toen ze moest bepalen wat een vader die in Suriname woont aan alimentatie diende te betalen voor zijn in Nederland wonende kinderen. Omdat het levenspeil in Nederland dusdanig van Suriname verschilt, kon bij de draagkrachtberekening niet uitgegaan worden van de Nederlandse bijstandsnorm. De zogenaamde Big Mac index bood echter uitkomst.

Big Mac index

De Big Mac-index, een schepping van het Britse weekblad The Economist, is een informele berekeningswijze van het levenspeil in een land. Om het levenspeil te bepalen, wordt de verhouding berekend tussen de prijs van een Big Mac in twee landen. Een Big Mac is immers in elk land hetzelfde ‘mandje’ met dezelfde producten: brood, vlees, groente, verpakking, arbeid en energie. De prijs van een Big Mac in Suriname is omgerekend 2,47 euro en in Nederland 3,15 euro. Het levenspeil in Suriname bedraagt zo ongeveer 2/3 van het levenspeil in Nederland. De rechter bepaalde zo de bijstandsnorm voor de Surinaamse vader op 2/3 van de bijstandsnorm in Nederland.

 

Meer over deze uitspraak (LJN BV2280) is te lezen via de volgende link http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=alimentatie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws met betrekking tot alimentatie.