Kinderalimentatie

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze voor het onderhoud van de kinderen een financiële regeling afspreken. De gemaakte afspraken over de kinderalimentatie komen in het ouderschapsplan te staan.

1. Hoe lang moet ik kinderalimentatie betalen?

De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot 21 jaar. Vanaf het 18e levensjaar ontvangt het kind de alimentatie zelf. Vanaf die leeftijd kan het inkomen van het kind zelf (volgens de wet inmiddels een volwassene) overigens ook invloed hebben op de hoogte van de alimentatie.

2. Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

De berekening van kinderalimentatie verloopt in grote lijnen in twee stappen. Eerst wordt de kinderbehoefte (eigen bijdrage van de ouders in de kinderkosten) bepaald en vervolgens wordt berekend of de ouders voldoende draagkracht hebben om de kinderbehoefte te betalen.

Stap 1. De kinderbehoefte

De berekening van kinderalimentatie start met de berekening van de behoefte van de kinderen. Het Nibud stelt jaarlijks normen voor de kosten van de kinderen vast. Afhankelijk van de grootte van het gezin, de leeftijd van de kinderen en het gezinsinkomen van het gezin voor de scheiding, wordt de kinderbehoefte bepaald. De tabellen hebben een logische opbouw. Was het gezinsinkomen relatief hoog? Dan is de eigen bijdrage ook relatief hoger. Zijn de kinderen ouder? Dan is de behoefte ook relatief hoger.

Stap 2. De draagkracht voor kinderalimentatie

De draagkracht van de ouders wordt berekend in de draagkrachtberekening. Eerst wordt het netto inkomen berekend. Daarna wordt het ‘draagkrachtloos inkomen’ berekend. Het draagkrachtloos inkomen is het inkomen dat minimaal nodig is om te kunnen ‘leven’ Het draagkrachtloos inkomen bestaat voor het grootste gedeelte uit de woonlasten, de ziektekosten en de bijstandsnorm. Daarna wordt er berekend wat het verschil is tussen het netto inkomen en het draagkrachtloos inkomen. Dat verschil is de draagkrachtruimte. Deze draagkrachtruimte wordt vervolgens vermenigvuldig met een percentage en het bedrag dat overblijft wordt de draagkracht genoemd. Als er voldoende draagkracht is, dan wordt de gehele kinderbehoefte verdeeld over de ouders. De draagkracht die daarna overblijft is in principe beschikbaar voor partneralimentatie.

Indexering

De minister van justitie jaarlijks een percentage vast waarmee de alimentatie moet worden verhoogd. Dit wordt ook wel de indexatie van de alimentatie genoemd. Dit percentage zal u ieder jaar terugvinden op verschillende websites, waaronder ook onze website.

De bovenstaande berekening kunt u zelf maken met behulp van Alibox als u wil scheiden, maar ook als u al gescheiden bent en wil herberekenen.

Welke belastingvoordelen gelden er voor kinderalimentatie?

Kinderalimentatie telt niet mee in als inkomen (in box 1). Kinderalimentatie kan wel bijdragen om de norm te halen voor de aftrek voor levensonderhoud van de kinderen. In de tabel hieronder kunt u opzoeken of u recht heeft op deze aftrek.

Leeftijd kind begin van het kwartaal

Bijdrage in de kosten van levensonderhoud

Aftrekbaar is dan

jonger dan 6 jaar

minimaal € 408 per kwartaal

€ 295

van 6 tot 12 jaar

minimaal € 408 per kwartaal

€ 355

van 12 tot 18 jaar

minimaal € 408 per kwartaal

€ 415

van 18 tot 30 jaar

minimaal € 408 per kwartaal

€ 355

van 18 tot 30 jaar

meer dan 50% bijdrage in de totale kosten én minimaal € 710 per kwartaal

€ 710

van 18 tot 30 jaar én het kind is uitwonend

90% of meer bijdrage in de totale kosten én minimaal € 1.065 per kwartaal

€ 1.065

Heb ik recht op herberekening van alimentatie?

Wilt u weten of uw alimentatie nog steeds de juiste is en bent u al een tijd gescheiden? Dan kunt u met Alibox zowel uw kinderalimentatie als uw partneralimentatie herberekenen. Hieronder vindt u meer informatie over het herberekenen van kinderalimentatie en partneralimentatie.

Herberekenen van kinderalimentatie

Kinderalimentatie is gebaseerd op de kinderbehoefte van de kinderen en wordt begrenst door de draagkracht van u en uw ex-partner.

Hoogte van de kinderbehoefte.

Het gezinsinkomen van voor de echtscheiding is in de meeste gevallen de basis van de kinderbehoefte. Het huidige netto inkomen van de alimentatieplichtige is de basis voor de kinderbehoefte als dat inkomen meer dan het dubbele is dan het gezinsinkomen van voor de echtscheiding is. Daarnaast kunnen eventuele nieuwe kinderen in het huishouden van u of uw ex-partner leiden tot een aanpassing leiden van de behoefte van kinderen van u en uw ex-partner.

Draagkracht.

De draagkracht wordt bepaald door het inkomen en de lasten (m.n. bijstandsnorm + woonlasten + ziektekosten). Vooral verandering van inkomen, maar ook verandering van lasten kan leiden tot aanpassing van alimentatie. Een nieuwe partner wordt bijvoorbeeld geacht om voor de helft bij te dragen aan de woonlasten. Een nieuwe partner kan de draagkracht op die manier dus verhogen. Als de draagkracht een beperkende factor was bij uw kinderalimentatie berekening, dan kan een nieuwe partner dus leiden tot een aanpassing van de kinderalimentatie.