Hieronder vindt u informatie over de aanpassingen in de normen van de alimentatie 2015 ten opzichte van de periode 2e helft 2014 zoals toegepast in Alibox:

  • Algemeen: Wij hebben deze nieuwe periode, de eerste helft van 2015, op verzoek van diverse licentienemers nu al aan u beschikbaar gesteld. De werkgroep Alimentatienormen publiceert pas in de laatste week van het jaar 2014 de nieuwe normen. Wij hebben hier niet op gewacht, maar hebben daardoor ook niet alle normen kunnen aanpassen. Wij verwerken de ontbrekende normen zo spoedig mogelijk na de publicatie van de werkgroep Alimentatienormen in Alibox.
  • Nog toe te voegen normen: Dit zijn de onderdelen die niet in de update zijn meegenomen, maar waarover wij nog een update van de werkgroep verwachten: “overige eigenaarslasten” en gemiddelde basiskosten” bij de woonlasten, “in bijstandsnorm begrepen ZVW” en “eigen risico ziektekosten” bij ziektekosten. Mogelijk wordt ook de tabel “tabel eigen aandeel van ouders in de kosten van kinderen” bijgewerkt. Wij verwachten dat de aanpassingen van deze posten klein zijn en dus ook een beperkt effect zullen hebben op de berekening.
  • Aangepaste fiscale posten. Alle fiscale posten zijn volledig bijgewerkt op basis van de informatie van de Belastingdienst.  De volgende posten zijn bijgewerkt:
  • 1.Inkomstenheffing box 1
  • 2.Heffingskortingen: arbeidskorting, algemene heffingskorting, alleenstaande ouder, inkomensafhankelijke combinatiekorting, korting (vervallen), aanvullende alleenstaande ouder korting (vervallen), ouderenkorting en werkbonus.
  • 3.Kindgebonden budget. Deze aanpassing heeft een groot effect op de berekening als de ouders na de echtscheiding alleenstaande zijn. In 2015 wordt voor alleenstaande ouders     namelijk 3050 euro (alleenstaande ouderkop) per jaar (254 euro per maand) bij het kindgebonden budget opgeteld. Dit bedrag telt wel in de afbouw van et kindgebonden budget. Die afbouw bedraagt 6,75% van het bruto gezinsinkomen boven 19.767 euro en dus 56,25 euro per maand per 10.000 euro boven 19.767).
  • 4.Belastingvoordeel kinderalimentatie (vervallen)

 

  • Aangepaste bijstandsnorm: De nieuwe bedragen zijn: alleenstaande 961 euro (was 952 euro) ongehuwden 1.366 euro (was 1.359 euro).
  • Aangepast eigen woningforfait: 0,0075% (ipv 0,007%) van woningwaarde, mits woningwaarde tussen 75.000 euro en 1.040.000 euro.

Functionele aanpassingen
Wij hebben, naast deze inhoudelijke aanpassingen, inmiddels ook printpagina hebben verbeterd.