Big MacDe rechtbank in Middelburg heeft de “Big Mac-index” gebruikt om de draagkracht te berekenen van een Surinaamse vader voor de kinderalimentatie van zijn kinderen in Nederland.

Draagkracht

Om alimentatie te kunnen betalen dient de alimentatieplichtige te beschikken over draagkracht. Een draagkrachtberekening is een lastige en complexe berekening. Hiervoor worden rekenprogramma’s zoals Alibox gebruikt..

Bestaansminimum

De bijstandsnorm (bestaansminimum) is een belangrijk onderdeel van de berekening van de draagkracht. Dit is het bedrag dat de betrokkene minimaal nodig heeft om alle basiskosten van het leven te betalen. De bijstandsnorm is afhankelijk van het levenspeil in een land en is daardoor niet altijd van toepassing bij de draagkrachtberekening van een alimentatieplichtige die in het buitenland woont.

Levenspeil landen

Tot die conclusie kwam de rechtbank Middelburg toen ze moest bepalen wat een vader die in Suriname woont aan alimentatie diende te betalen voor zijn in Nederland wonende kinderen. Omdat het levenspeil in Nederland dusdanig van Suriname verschilt, kon bij de draagkrachtberekening niet uitgegaan worden van de Nederlandse bijstandsnorm. De zogenaamde Big Mac index bood echter uitkomst.

Big Mac index

De Big Mac-index, een schepping van het Britse weekblad The Economist, is een informele berekeningswijze van het levenspeil in een land. Om het levenspeil te bepalen, wordt de verhouding berekend tussen de prijs van een Big Mac in twee landen. Een Big Mac is immers in elk land hetzelfde ‘mandje’ met dezelfde producten: brood, vlees, groente, verpakking, arbeid en energie. De prijs van een Big Mac in Suriname is omgerekend 2,47 euro en in Nederland 3,15 euro. Het levenspeil in Suriname bedraagt zo ongeveer 2/3 van het levenspeil in Nederland. De rechter bepaalde zo de bijstandsnorm voor de Surinaamse vader op 2/3 van de bijstandsnorm in Nederland.

 

Meer over deze uitspraak (LJN BV2280) is te lezen via de volgende link http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=alimentatie