Kinderbehoefte calculator

Voor bezoekers die de kinderbehoefte willen berekenen – de eigen bijdrage van ouders in de kinderkosten op basis van nettoloon – is er nu de gratis Kinderbehoefte calculator. De kinderbehoefte is een van de basisonderdelen voor het berekenen van kinderalimentatie. U vindt de calculator op https://alibox.nl/kinderalimentatie/

De calculatie is een klein onderdeel van onze berekeningsmodule, het berekent het aantal kinderpunten op basis van leeftijd en aantal kinderen, waarbij u op basis van het gezamenlijk netto salaris in de officiële kinderbehoeftetabel het bedrag van de eigen bijdrage kunt vinden.

Let wel, als u een volledig beeldt wilt van wat u aan alimentatie overhoudt of moet betalen na echtscheiding dan adviseren wij u gebruik te maken van onze volledige Alibox alimentatie berekenmodule.