De nieuwe Trema normen en belastingtarieven voor het eerstkomende half jaar van 2014 zijn verwerkt in Alibox en Aliboxpro. U kunt deze update gebruiken door te kiezen voor “eerste helft 2014” in uw account.

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen de “eerste helft 2014” en de “tweede helft 2013”:

  • Aanpassing inkomstenbelasting box 1.
  • Aftrekbaarheid van hypotheek rente. In het invulscherm kunt u vanaf nu zowel het aftrekbare deel als het niet-aftrekbare deel van de hypotheek invullen. Daarnaast is de hypotheekrente voor maximaal 51,5% aftrekbaar (ipv 52%). Dit is verwerkt in het het menu netto/bruto (bij box 1 overig inkomen);
  • Tarief box 2 is 22% ipv 25% als het aanmerkelijk belang niet hoger is dan 250.000 euro;
  • Heffingskortingen (m.n. algemene heffingskorting en arbeidskorting)
  • Het minimumbedrag dat recht geeft op aftrek van uitgaven voor kosten van levensonderhoud van kinderen jonger dan 18 jaar wordt € 139,- (was € 136,-) per kind per maand en de forfaitaire aftrekpost wordt verlaagd;
  • De wijziging van het verplicht eigen risico bij de premie ZVW  thans € 360,- / voorheen € 350,-
  • De wijziging van de nominale premie ZVW  thans € 39,- en € 84,- / voorheen € 35,- en € 75,-
  • De wijziging van de gemiddelde basishuur thans € 227,- / voorheen € 219,-

Wij wensen u een mooi einde van 2013 en een prachtig 2014!