Welkom op de Helpdesk van Alibox!

Op deze pagina's vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over de Alibox alimentatieberekening maar ook over echt scheiden in het algemeen. Alibox is de enige volledige berekeningstool voor alimentatie voor consumenten.
Voor al uw vragen over de Alibox berekening en accounts kunt u terecht bij ons ticketsysteem via deze link. Antwoorden op vragen over de werking van berekenen met Alibox en achtergrondinformatie over echtscheiden kunt u vinden in onze Kennisbank/Veelgestelde Vragen Overzicht.

RSS Feed
Meest recente updates
Nov
29
Update Alibox - Overgang 2021-2022
Geplaatst door Miranda Boerkamp aan 29 November 2021 12:04 PM

Alibox is up tot date. Achter de schermen wordt gewerkt aan de update van 2022. Echter doordaat nog niet alle cijfers bekend zijn, zal deze update zoals gangbaar begin volgend jaar doorgevoerd kunnen worden.

Mochten er verder wensen zijn, dan vernemen we het graag en zullen we daar bij de update - waar mogleijk - rekening mee houden.

Met vriendelijke groet,

Het Alibox team

info@alibox.nl  


Lees meer »Jan
4
Update Alibox® Nieuwe periode - 1e helft 2017
Geplaatst door Alibox ® aan 04 January 2017 10:27 AM

Onderstaand vind u de informatie over de nieuwe periode die wij per 4 januari 2017 hebben toegevoegd in ons programma Alibox. Bij deze update is ook meteen een aanpassing doorgevoerd om het gebruik van de kindertabel in het invulscherm te vergemakkelijken.

 

Wij hebben de volgende aanpassingen gedaan:

 1.     Aangepaste fiscale posten. Alle fiscale posten zijn volledig bijgewerkt op basis van de informatie van de belastingdienst. De volgende posten zijn bijgewerkt:

        o   Inkomstenheffing box 1

        o   Heffingskortingen: algemene heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, ouderenkorting, alleenstaande                ouderenkorting en werkbonus.

        o   Kindgebonden budget. De aanpassing betreft een verhoging van het kindgebonden budget. Bovendien is het bedrag voor de vermogenstoets         verhoogd. Tot en met 3 kinderen zal het verschil tussen 2016 en 2017 overigens niet groot ( 0-20 euro per maand) zijn.

 1.     Aangepaste bijstandsnorm. De nieuwe bedragen per maand zijn: alleenstaande 983  euro - was 977 euro - en gehuwden 1.404 euro - was 1.396 euro.
 2.     Aangepaste bedragen in kinderbehoeftetabel. De expertgroep heeft ook kleine aanpassingen in de tabel verwerkt. De verschillen zijn maximaal 5 euro per maand ten opzichte van 2016.
 3.     Extra toevoeging kindertabel in het invulscherm. Wij hebben een extra kolom toegevoegd aan de kindertabel in het invulscherm. Hiermee krijgt wordt het gemakkelijker om kinderalimentatie berekenen voor ouders die de kinderen vanwege de voordelen (kinderbijslag en kindgebonden budget) op beide adressen inschrijven. In de laatste kolom kunt u vanaf nu aangeven wie van de 2 ouders de algemene kinderkosten betaalt. Met algemene kosten bedoelen we alle kosten die niet onder de zorgkorting vallen. Hieronder een voorbeeld:
 •       Als u het kind inschrijft bij “ouder 1”, dan wordt het kindgebonden budget na echtscheiding verwerkt in het netto besteedbaar inkomen van deze ouder. Op de pagina “inkomsten en lasten praktijk” wordt de kinderbijslag in de kinderkosten van deze ouder verwerkt.
 •       Als u vervolgens in de laatste kolom aangeeft dat “ouder 2” de algemene kinderkosten betaalt, dan is dit als uitgangspunt in de kinderalimentatieberekening zijn. Dit kunt u het gemakkelijkst bekijken op de pagina alimentatieberekening/kinderalimentatie/berekening kinderalimentatie.
 1.     Andere kinderen wordt  binnenkort ge-update. Wij zijn momenteel bezig met het laatste gedeelte programmeerwerk voor een mooie nieuwe toevoeging. Met Alibox wordt het dan mogelijk om ook complexere samengestelde gezinnen op een gemakkelijke en  overzichtelijke manier te berekenen. Wij verwachten deze nieuwe update binnenkort online te kunnen zetten. Tot dat moment zijn de velden die u gewend was over “andere kinderen” en “alimentatieverplichtingen uit vorige huwelijken” verborgen. Dat gedeelte is namelijk onderdeel van deze update.

 

De inhoudelijke aanpassingen leveren dus een minimaal, en in sommige gevalleen geen, verschil op ten opzichte van de berekeningen uit de 2e periode 2016. We hopen dat u veel gemak heeft van de toevoeging in de kinderen tabel in het invulscherm!

 

Verder hopen we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar wij horen of lezen het graag als u vragen of opmerkingen heeft.

 

Met vriendelijke groet,

Het Alibox team

info@alibox.nl  en  023 54 90 753


Lees meer »Jul
14
Update Alibox® 2e helft 2016
Geplaatst door Alibox ® aan 14 July 2016 06:17 PM

Hieronder vindt u informatie over de nieuwe periode die wij hebben toegevoegd.

 

Nieuwe periode - 2e helft 2016

Wij hebben de nieuwe periode toegevoegd aan Alibox en AliboxPro. De volgende aanpassingen zijn gedaan:

 1.      Bijstandsnorm. De bedragen voor de bijstandsnorm zijn aangepast op basis van het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen. De nieuwe bedragen zijn: alleenstaande 977 euro (was 973 euro) en gehuwden 1.396 euro (was 1.390 euro)
 2.      Box 3 in “inkomsten en lasten praktijk”. De inkomsten uit box 3 worden in dit scherm nog berekend op basis van 4% rendement. Vanaf deze nieuwe periode wordt het werkelijke rendement in dit scherm (ook gezien als de werkelijke portemonnee na echtscheiding) meegenomen. Dit wordt gedaan op basis van wat er bij “14. (of 26.) Inkomsten en lasten uit bezittingen en schulden: overig” in het invulscherm is ingevuld.

 

Deze aanpassingen leveren dus een minimaal, en in sommige gevalleen geen, verschil op t.o.v. berekeningen uit de 1e periode 2016.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar wij horen of lezen het graag als u vragen of opmerkingen heeft.

 

Met vriendelijke groet,

Het Alibox team

info@alibox.nl

T: 023 54 90 753


Lees meer »Jan
4
Alibox update - alimentatie berekenen 1e helft 2016
Geplaatst door Alibox ® aan 04 January 2016 11:28 AM

Hieronder vindt u de wijzigingen in de alimentatieberekening voor de eerste helft van 2016 ten opzichte van de periode 2e helft 2015 vanaf 8 oktober. Deze zijn (automatisch) toegepast in de berekening van Alibox. 

 1. Aangepaste fiscale posten. Alle fiscale posten zijn volledig bijgewerkt op basis van de informatie van de belastingdienst. De volgende posten zijn bijgewerkt:

o   Inkomstenheffing box 1

o   Heffingskortingen: arbeidskorting, algemene heffingskorting, alleenstaande ouder, inkomensafhankelijke combinatiekorting, ouderenkorting en werkbonus.

o   Kindgebonden budget. De aanpassing betreft een verhoging van het kindgebonden budget bij 2 of meer kinderen. Bovendien is het bedrag voor de vermogenstoets verhoogd.

 1.      Aangepaste bijstandsnorm. De nieuwe bedragen zijn: alleenstaande 973 euro (was 961 euro) en gehuwden 1.390 euro (was 1.366 euro).
 2.      Aangepaste bedragen in kinderbehoeftetabel. De expertgroep heeft ook kleine aanpassingen in de tabel verwerkt. De verschillen zijn maximaal 5 euro t.o.v. 2015. Voor een berekening van de kinderbehoefte kunt u ook terecht op https://alibox.nl/kinderalimentatie/ voor de Kinderbehoefte calculator.

 We schatten in dat de bovenstaande aanpassingen geen grote verschillen in uitkomsten ten opzichte van de laatste periode 2015 opleveren. In veel gevallen zal er sprake zijn van een hoger het netto besteedbaar inkomen door aanpassingen box 1 en heffingskortingen. Dit zal leiden tot licht hogere behoeftes en mogelijk tot iets hogere kinderalimentatie -  en partneralimentatiebedragen.


Lees meer »Oct
17
Update Alibox en AliboxPro naar aanleiding van uitspraak Hoge Raad
Geplaatst door Alibox ® aan 17 October 2015 01:09 PM

Nieuwe periode – Tweede helft 2015 vanaf 9 oktober

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake alimentatie hebben we een nieuwe periode toegevoegd aan Alibox en AliboxPro.

De volgende aanpassingen zijn in deze periode gedaan:
Het kindgebonden budget na de echtscheiding wordt vanaf nu in de draagkrachtberekening verwerkt. U kunt deze post vinden bij de draagkrachtberekening in het submenu “Heffingskortingen en netto inkomen” in rij nummer 6.2.17a. Voorheen werd dit bedrag ten laste gebracht van de kinderbehoefte, maar dat is sinds de uitspraak van de Hoge Raad niet langer toegestaan.

De kinderbehoefte wordt niet meer verlaagd met het kindgebonden budget na de echtscheiding. Deze post vind u ook niet meer in de berekening van de kinderbehoefte – eigen aandeel van de ouders in de kinderkosten.

Het effect van deze aanpassing zal in een groot deel van de berekeningen leiden tot een hoger bedrag aan kinderalimentatie en , indien van toepassing, een lager bedrag aan partneralimentatie.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar wij horen of lezen het graag als u vragen of opmerkingen heeft.


Lees meer »
Copyright © 2016 - Alibox®