Welkom op de Helpdesk van Alibox!

Op deze pagina's vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over de Alibox alimentatieberekening maar ook over echt scheiden in het algemeen. Alibox is de enige volledige berekeningstool voor alimentatie voor consumenten.
Voor al uw vragen over de Alibox berekening en accounts kunt u terecht bij ons ticketsysteem via deze link. Antwoorden op vragen over de werking van berekenen met Alibox en achtergrondinformatie over echtscheiden kunt u vinden in onze Kennisbank/Veelgestelde Vragen Overzicht.

RSS Feed
Meest recente updates
Jan
4
Update Alibox® Nieuwe periode - 1e helft 2017
Geplaatst door Alibox ® aan 04 January 2017 10:27 AM

Onderstaand vind u de informatie over de nieuwe periode die wij per 4 januari 2017 hebben toegevoegd in ons programma Alibox. Bij deze update is ook meteen een aanpassing doorgevoerd om het gebruik van de kindertabel in het invulscherm te vergemakkelijken.

 

Wij hebben de volgende aanpassingen gedaan:

 1.     Aangepaste fiscale posten. Alle fiscale posten zijn volledig bijgewerkt op basis van de informatie van de belastingdienst. De volgende posten zijn bijgewerkt:

        o   Inkomstenheffing box 1

        o   Heffingskortingen: algemene heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, ouderenkorting, alleenstaande                ouderenkorting en werkbonus.

        o   Kindgebonden budget. De aanpassing betreft een verhoging van het kindgebonden budget. Bovendien is het bedrag voor de vermogenstoets         verhoogd. Tot en met 3 kinderen zal het verschil tussen 2016 en 2017 overigens niet groot ( 0-20 euro per maand) zijn.

 1.     Aangepaste bijstandsnorm. De nieuwe bedragen per maand zijn: alleenstaande 983  euro - was 977 euro - en gehuwden 1.404 euro - was 1.396 euro.
 2.     Aangepaste bedragen in kinderbehoeftetabel. De expertgroep heeft ook kleine aanpassingen in de tabel verwerkt. De verschillen zijn maximaal 5 euro per maand ten opzichte van 2016.
 3.     Extra toevoeging kindertabel in het invulscherm. Wij hebben een extra kolom toegevoegd aan de kindertabel in het invulscherm. Hiermee krijgt wordt het gemakkelijker om kinderalimentatie berekenen voor ouders die de kinderen vanwege de voordelen (kinderbijslag en kindgebonden budget) op beide adressen inschrijven. In de laatste kolom kunt u vanaf nu aangeven wie van de 2 ouders de algemene kinderkosten betaalt. Met algemene kosten bedoelen we alle kosten die niet onder de zorgkorting vallen. Hieronder een voorbeeld:
 •       Als u het kind inschrijft bij “ouder 1”, dan wordt het kindgebonden budget na echtscheiding verwerkt in het netto besteedbaar inkomen van deze ouder. Op de pagina “inkomsten en lasten praktijk” wordt de kinderbijslag in de kinderkosten van deze ouder verwerkt.
 •       Als u vervolgens in de laatste kolom aangeeft dat “ouder 2” de algemene kinderkosten betaalt, dan is dit als uitgangspunt in de kinderalimentatieberekening zijn. Dit kunt u het gemakkelijkst bekijken op de pagina alimentatieberekening/kinderalimentatie/berekening kinderalimentatie.
 1.     Andere kinderen wordt  binnenkort ge-update. Wij zijn momenteel bezig met het laatste gedeelte programmeerwerk voor een mooie nieuwe toevoeging. Met Alibox wordt het dan mogelijk om ook complexere samengestelde gezinnen op een gemakkelijke en  overzichtelijke manier te berekenen. Wij verwachten deze nieuwe update binnenkort online te kunnen zetten. Tot dat moment zijn de velden die u gewend was over “andere kinderen” en “alimentatieverplichtingen uit vorige huwelijken” verborgen. Dat gedeelte is namelijk onderdeel van deze update.

 

De inhoudelijke aanpassingen leveren dus een minimaal, en in sommige gevalleen geen, verschil op ten opzichte van de berekeningen uit de 2e periode 2016. We hopen dat u veel gemak heeft van de toevoeging in de kinderen tabel in het invulscherm!

 

Verder hopen we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar wij horen of lezen het graag als u vragen of opmerkingen heeft.

 

Met vriendelijke groet,

Het Alibox team

info@alibox.nl  en  023 54 90 753


Lees meer »Jul
14
Update Alibox® 2e helft 2016
Geplaatst door Alibox ® aan 14 July 2016 06:17 PM

Hieronder vindt u informatie over de nieuwe periode die wij hebben toegevoegd.

 

Nieuwe periode - 2e helft 2016

Wij hebben de nieuwe periode toegevoegd aan Alibox en AliboxPro. De volgende aanpassingen zijn gedaan:

 1.      Bijstandsnorm. De bedragen voor de bijstandsnorm zijn aangepast op basis van het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen. De nieuwe bedragen zijn: alleenstaande 977 euro (was 973 euro) en gehuwden 1.396 euro (was 1.390 euro)
 2.      Box 3 in “inkomsten en lasten praktijk”. De inkomsten uit box 3 worden in dit scherm nog berekend op basis van 4% rendement. Vanaf deze nieuwe periode wordt het werkelijke rendement in dit scherm (ook gezien als de werkelijke portemonnee na echtscheiding) meegenomen. Dit wordt gedaan op basis van wat er bij “14. (of 26.) Inkomsten en lasten uit bezittingen en schulden: overig” in het invulscherm is ingevuld.

 

Deze aanpassingen leveren dus een minimaal, en in sommige gevalleen geen, verschil op t.o.v. berekeningen uit de 1e periode 2016.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar wij horen of lezen het graag als u vragen of opmerkingen heeft.

 

Met vriendelijke groet,

Het Alibox team

info@alibox.nl

T: 023 54 90 753


Lees meer »Jan
4
Alibox update - alimentatie berekenen 1e helft 2016
Geplaatst door Alibox ® aan 04 January 2016 11:28 AM

Hieronder vindt u de wijzigingen in de alimentatieberekening voor de eerste helft van 2016 ten opzichte van de periode 2e helft 2015 vanaf 8 oktober. Deze zijn (automatisch) toegepast in de berekening van Alibox. 

 1. Aangepaste fiscale posten. Alle fiscale posten zijn volledig bijgewerkt op basis van de informatie van de belastingdienst. De volgende posten zijn bijgewerkt:

o   Inkomstenheffing box 1

o   Heffingskortingen: arbeidskorting, algemene heffingskorting, alleenstaande ouder, inkomensafhankelijke combinatiekorting, ouderenkorting en werkbonus.

o   Kindgebonden budget. De aanpassing betreft een verhoging van het kindgebonden budget bij 2 of meer kinderen. Bovendien is het bedrag voor de vermogenstoets verhoogd.

 1.      Aangepaste bijstandsnorm. De nieuwe bedragen zijn: alleenstaande 973 euro (was 961 euro) en gehuwden 1.390 euro (was 1.366 euro).
 2.      Aangepaste bedragen in kinderbehoeftetabel. De expertgroep heeft ook kleine aanpassingen in de tabel verwerkt. De verschillen zijn maximaal 5 euro t.o.v. 2015. Voor een berekening van de kinderbehoefte kunt u ook terecht op https://alibox.nl/kinderalimentatie/ voor de Kinderbehoefte calculator.

 We schatten in dat de bovenstaande aanpassingen geen grote verschillen in uitkomsten ten opzichte van de laatste periode 2015 opleveren. In veel gevallen zal er sprake zijn van een hoger het netto besteedbaar inkomen door aanpassingen box 1 en heffingskortingen. Dit zal leiden tot licht hogere behoeftes en mogelijk tot iets hogere kinderalimentatie -  en partneralimentatiebedragen.


Lees meer »Oct
17
Update Alibox en AliboxPro naar aanleiding van uitspraak Hoge Raad
Geplaatst door Alibox ® aan 17 October 2015 01:09 PM

Nieuwe periode – Tweede helft 2015 vanaf 9 oktober

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake alimentatie hebben we een nieuwe periode toegevoegd aan Alibox en AliboxPro.

De volgende aanpassingen zijn in deze periode gedaan:
Het kindgebonden budget na de echtscheiding wordt vanaf nu in de draagkrachtberekening verwerkt. U kunt deze post vinden bij de draagkrachtberekening in het submenu “Heffingskortingen en netto inkomen” in rij nummer 6.2.17a. Voorheen werd dit bedrag ten laste gebracht van de kinderbehoefte, maar dat is sinds de uitspraak van de Hoge Raad niet langer toegestaan.

De kinderbehoefte wordt niet meer verlaagd met het kindgebonden budget na de echtscheiding. Deze post vind u ook niet meer in de berekening van de kinderbehoefte – eigen aandeel van de ouders in de kinderkosten.

Het effect van deze aanpassing zal in een groot deel van de berekeningen leiden tot een hoger bedrag aan kinderalimentatie en , indien van toepassing, een lager bedrag aan partneralimentatie.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar wij horen of lezen het graag als u vragen of opmerkingen heeft.


Lees meer »Apr
9
Alibox Update april 2015
Geplaatst door Alibox ® aan 09 April 2015 06:12 PM

Update Alibox®
Dit update bericht is een aanvulling op het update bericht over de nieuwe periode (1e helft 2015) die wij op 6 januari 2015 hebben verzonden .

Alleenstaande ouderkop
Rechtbank Noord-Holland en Rechtbank Den haag zijn op dit moment de eerste rechtbanken die de alleenstaande-ouderkop, als onderdeel van het kindgebonden budget (KGB) niet meer in mindering op de behoefte aan kinderalimentatie brengen. De basis voor dit standpunt zit in de wetsgeschiedenis van de alleenstaande-ouderkop. Deze 2 rechtbanken gaan dus tegen het advies van de Expertgroep Alimentatienormen in. Op www.rechtspraak.nl zijn hierover diverse uitspraken en verdere toeliching te vinden, bijvoorbeeld deze toelichting niet toepassen alleenstaande ouderkop


Er is in het vakgebied van familierecht volop discussie over “KGB in de alimentatieberekening” en inmiddels klinkt deze discussie dus ook in de rechtspraak door. Alibox wacht het advies van de Expergroep Alimentatienormen m.b.t. “KGB in de alimentatieberekening” af en wijkt tot die tijd niet af van de richtsnoeren van de Expertgroep. Wij adviseren gebruikers echter wel om 2 scenario’s te berekenen en voor die 2 scenario’s hebben wij 2 nieuwe velden toegevoegd aan het invulscherm. Hieronder vindt u hierover een toelichting.

Wij raden aan om minimaal de volgende scenario’s te berekenen:
1. Met alleenstaande ouderkop. Vul dan in het invulscherm “ja” in bij “alleenstaande ouderkop meerekenen in het kindgebonden budget?”. Dit nieuwe veld vindt u bij 1.1 Algemeen/7.Gezinsinkomen.
2. Zonder alleenstaande ouderkop. Vul dan in het invulscherm “nee” in bij “alleenstaande ouderkop meerekenen in het kindgebonden budget?”. Dit nieuwe veld vindt u bij 1.1 Algemeen/7.Gezinsinkomen.

Behoefte aan besteedbaar inkomen
Alibox gebruikte tot op heden, in de berekening van de behoefte aan besteedbaar inkomen van de alimentatiegerechtigde, de in de kinderbehoefte die ook in de berekening van kinderalimentatie wordt gebruikt (met aftrek van KGB). De redenatie hierachter was de alleenstaande ouderkop op die manier niet zowel tot lagere kinderalimentatie als tot lagere partneralimentatie (als gevolg van een lagere behoefte) leidt voor alleenstaande ouders. Wij hebben n.a.v. algemene rechterlijke interpretatie van de normen van de Expertgroep Alimentatienormen echter toch besloten om vanaf heden de kinderbehoefte zonder KGB in de berekening te verwerken.

Voor bestaande berekeningen heeft deze aanpassing geen effect. Wij hebben namelijk een nieuwe periode (1e helft 2015 vanaf april) toegevoegd. Wij zijn er van overtuigt dat u als licentienemer met deze aanpassing weer in staat bent om een “up to date” alimentatieberekening te maken.

De kans is groot dat deze aanpassing uiteindelijk geen effect heeft op het eerder berekende bedrag aan netto partneralimentatie. Dat bedrag wordt namelijk bijna altijd bepaald door de draagkracht of de jusvergelijking of, wat wij de beste methode vinden, uw maatwerk via “inkomsten en lasten praktijk”. Wij beseffen echter ook dat het toevoegen van deze nieuwe periode u mogelijk extra werk oplevert. Hiervoor onze excuses. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar wij horen of lezen het graag als u vragen of opmerkingen heeft.

Met vriendelijke groet,
Het Alibox team --- info@alibox.nl --- T: 023 54 90 753


Lees meer »
Copyright © 2016 - Alibox®