Alimentatie omhoog door uitspraak Hoge Raad

De alimentatie die ouders moeten betalen gaat in veel gevallen omhoog. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad.

Begin dit jaar kwamen er nieuwe regels voor de partneralimentatie. Alleenstaande ouders krijgen meer kindgebonden budget.
Omdat de overheid hierdoor meer ging meebetalen aan de kosten van de kinderen, hoefden ouders minder of zelfs geen alimentatie te betalen.

Tot nu toe werd het kindgebonden budget namelijk rechtstreeks afgetrokken van het bedrag van de alimentatie voor het kind.
De Hoge Raad heeft bepaald dat de toeslag moet worden opgeteld bij de draagkracht van de ouders.
In de praktijk gaat daardoor in de meeste gevallen de alimentatie omhoog.

Verwarring

De nieuwe regels leidden tot veel verwarring bij de rechtbanken. Volgens sommige rechters is het kindgebonden budget een extra toeslag die naar de ouder gaat, en niet per definitie bedoeld is voor het kind.
Daarom lieten zij de extra toeslag buiten beschouwing bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie.

Ouders moesten dus meer alimentatie betalen als ze bij deze rechters voorkwamen.
De uitspraak van de Hoge Raad moet een einde maken aan de verschillende interpretaties van de regels.