Hier een korte en eenvoudige uitleg;

Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan [vanuit de wet] om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Dit is een onderhoudsplicht. Aan deze plicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud van de ex-partner en de kinderen, oftewel alimentatie. Er zijn twee vormen van alimentatie:
Kinderalimentatie
Partneralimentatie

Kinderalimentatie

Leidraad bij het vaststellen van kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat de kinderen er zo min mogelijk [financieel] op achteruitgaan na de scheiding van hun ouders. Dat ze bijvoorbeeld dezelfde sport kunnen blijven beoefenen. Er wordt rekening gehouden met het aantal dagen dat de kinderen bij jou of bij je partner zijn. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar van de belasting.

Wanneer eindigt kinderalimentatie?
Vanaf het tijdstip waarop een kind meerderjarig wordt en in eigen levensonderhoud kan voorzien eindigt de kinderalimentatie. Indien het meerderjarige kind nog niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, blijft de kinderalimentatie van toepassing totdat het kind de 21-jarige leeftijd heeft bereikt. Vaak wordt nog een langere periode afgesproken als het kind studeert.

Partneralimentatie

U bent vrij samen met uw ex afspraken te maken over de duur en de hoogte van partneralimentatie. Bij een kinderloos huwelijk dat korter dan 5 jaar heeft geduurd, heeft u volgens de wettelijke bepalingen (maximaal) recht op partneralimentatie voor een termijn die even lang is als de duur van het huwelijk.
Bij een huwelijk met kinderen en/of indien het huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd, heeft u volgens de wettelijke bepalingen (maximaal) 12 jaar recht op partneralimentatie.
Vraagt één van de partijen na scheiding een bijstandsuitkering aan, dan heeft de gemeente een verhaalrecht op een eventuele draagkrachtige ex-partner.
Partneralimentatie is belast bij de ontvanger en kan bij de betaler als persoonsgebonden aftrek in aanmerking mag worden genomen.

Je mag als alimentatiegerechtigde ook afzien van partneralimentatie als degene in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Wel geldt dat als degene die de partneralimentatie zou ontvangen een bijstandsuitkering nodig heeft, de gemeente een verhaalrecht heeft op een eventuele draagkrachtige ex-partner.

Alimentatie kan ook worden afgekocht. Het gehele bedrag voor de ontvangende partij wordt gezien als inkomen en dus belast voor de inkomstenbelasting. Voor de betalende partij geldt dat het gehele bedrag als persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen mag worden.

Wanneer eindigt partneralimentatie?
Partneralimentatie eindigt wanneer de afgesproken termijn is verstreken of zoveel eerder wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Soms wordt er afgesproken, dat mocht de alimentatiegerechtigde gaan samenwonen de partneralimentatie stopt maar als het samenwonen niet goed gaat het recht op de partneralimentatie herleeft. Daar wordt een periode voor afgesproken, dit kan een half jaar zijn, een jaar…net wat jullie hierin willen.
Wat is de reden om deze herleving af te spreken?
Regelmatig durven ex-partners de stap om te gaan samenwonen/trouwen/geregistreerd partnerschap niet te zetten omdat dan de partneralimentatie eindigt. Stel de nieuwe partner is toch niet wat het leek dan herleeft de partneralimentatie. Deze regeling is een soort vangnet waardoor iemand eerder stappen durft te zetten met betrekking tot een nieuwe relatie.
Het onderwerp alimentatie is erg actueel
Er zijn veel discussies gaande over de huidige regeling.
Dit roept veel vragen op: hoe lang en wanneer heb je recht op kinder- en/ of partneralimentatie, hoeveel moet je eigenlijk betalen en heb je hier zelf nog invloed op? ScheidingsWijze[n] maakt (met behulp van de Alibox berekening) een einde aan deze onduidelijkheid.

Alimentatie berekenen
ScheidingsWijze zorgt voor een heldere alimentatieberekening waar de kinderen niet de dupe van worden. Hierbij wordt rekening gehouden met hoe de situatie was, maar ook met een blik op de toekomst. Het unieke aan deze berekening is dat jullie samen, in overleg, kunnen bepalen hoe het eruit komt te zien. De berekening van de alimentatie wordt op een eerlijke manier opgesteld zodat een ieder krijgt waar recht op is.

Voorkom problemen
Deze manier van alimentatie berekenen voorkomt problemen op de lange termijn en stimuleert onafhankelijkheid. Bij ongeveer 70% van de standaardregelingen gaat het namelijk op den duur mis, helaas zijn kinderen hier vaak de dupe van.

Tip! Neem in het convenant & ouderschapsplan op dat er een herberekening plaats vindt indien de inkomsten sterk veranderen.

Deze blog is geschreven door Miranda Boerkamp van Scheidingswijze.

Samen met de scheidingsmediators in het land heeft Scheidingswijze voor elke scheiding de juiste oplossing. Hun idee is om wat moeilijk is, makkelijker te maken; neem de makkelijke weg. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar met de jarenlange ervaring van Scheidingswijze, creativiteit en interesse in mensen die wel wat steun kunnen gebruiken, helpen ze graag om de scheiding op maat te regelen.

Meer informatie op Scheidingswijze.nl