Wanneer heb je een scheidingspecialist of mediator of advocaat nodig? Je kunt toch alles zelf doen?

Bedenk dat de afspraken in het convenant het ‘zakelijke’ sluitstuk is van jullie relatie, maar ook het nieuwe begin is voor beiden. Scheiden is geen formaliteit, wat sommige mensen denken.

Door de zakelijke kant goed af te handelen, bereid je je tevens voor op de nieuw situatie. Als zaken goed vooraf zijn geregeld, die resulteren in afspraken voor het convenant, voorkomt het spanningen en ruzies achteraf.
Met een goed convenant sluit je de relatie zakelijk goed af… van één huishouden naar twee huishoudens. En met een goed ouderschapsplan ga je beiden een nieuw fase in als ouders van jullie kinderen. Beide stukken zij eindstukken van jullie relatie en een nieuw begin voor ieder.

Mochten jullie de scheiding zelf willen regelen, ga dan na:

• Of je beiden echt goed en open met elkaar kan praten en er weinig tot geen spanning is.
• Is er genoeg kennis van juridische en fiscale aspecten?
• Is er genoeg draagkracht voor wat jullie beiden willen (en de kinderen) voor de afspraken in het ouderschapsplan?

Veel spanningen ontstaan na het officiële scheidingspapiertje als zaken niet goed zijn doorgenomen of er te snel een beslissing is genomen waar je niet meer op terug kunt komen.
De juiste familiemediator, die ons inziens tevens scheidingsdeskundige dient te zijn, kan jullie ondersteunen:

• In het zorgvuldig beëindigen van de relatie.
• Een basis neer te leggen voor een nieuwe start.
• Om het ouderschapsplan inhoud te geven en praktisch te maken.
• Geeft ruimte voor de menselijke kant, de emotie, schuldgevoel, boosheid zonder therapeutisch te zijn.

Verder zijn ze op de hoogte van;

• De fiscale consequenties (hypotheek teruggave, schenkbelasting, e.d.).
• De wettelijke maatstaven, waar je kan afwijken, mits je het er beiden mee eens bent en het kunt onderbouwen.
• Het pensioen. Denk tevens aan het pensioen, wat gaan jullie hiermee doen?
• En natuurlijk ook welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn betreffende de kinderalimentatie en partneralimentatie (dit uiteraard met het gebruik van het alimentatieprogramma Alibox).
De neutrale derde houdt rekening met het tempo (niet te snel, maar ook zeker niet een slepend proces). Heeft tips of kan inzicht geven in wat er speelt en stelt vragen.

Lukt het jullie niet meer om samen om tafel te zitten? Dan kan de neutrale derde om en om met jullie in gesprek. Kijkend naar de overeenkomsten,-en wat nog onderhandeld moet worden.
Indien je beide je eigen advocaat neemt om de zaken te regelen, dan is er kans dat er meer spanningen komen. Je ziet elkaar niet meer en langzaam gaat je partner over in ‘de ander’, de tegenpartij. Niet meer de persoon waar je ook goede tijden mee hebt gekend, samen kinderen mee hebt gekregen. En in plaats dat je je leven weer opbouwt, je wonden likt, worden de wonden groter en dieper. Een lange periode van onzekerheid, spanning en boosheid. Vele verliezers, niet alleen jezelf maar ook de omgeving.

Ga je scheiden dan drie tips:

* Kies een contactpersoon waar je beiden het vertrouwen in hebt.

* Kies voor een Familiemediator!

* Kijk of een all-in tarief niet goedkoper is dan een uurprijstarief. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan en durf je de vragen te stellen zonder dat daar een geldmetertje op loopt.