Je gaat uit elkaar en je wilt de scheiding zo optimaal mogelijk regelen.

Deze aspecten spelen een belangrijke rol:
• Emoties: Dit aspect beïnvloedt alle gesprekken en beslissingen. De mediator die het proces begeleidt moet (in)zicht hebben op de menselijke processen van volwassenen en kinderen, zoals angst, zorgen, kwaadheid, dader en slachtoffer enz.. Zodat jullie tot reële en billijke afspraken komen en waardoor jij en de kinderen verder kunnen.
• Juridisch: De wet dient als richtlijn bij de verdeling. , Bij een huwelijk “in gemeenschap van goederen ” is de verdeling 50/50. Daarnaast moeten de eindafspraken goed op papier staan en juridisch kloppend zijn, zodat daar achteraf geen misverstanden door kunnen ontstaan.
• Fiscale consequenties: Fiscaal zijn er positieve of negatieve gevolgen bij een scheiding. Zeker bij een eigen zaak of onderneming, koopwoning, schenkingen, kinderen e.d.

Indien je voornemens bent te gaan scheiden is het belangrijk om vooraf na te gaan of je mediator thuis is in bovengenoemde aspecten.
De aangesloten leden van Scheidingswijze zijn allen zowel mediator als scheidingsspecialist. Als mediator zijn wij gespecialiseerd in vooral de bemiddeling, emoties en de communicatie.

Als scheidingsspecialist zijn wij gespecialiseerd in de juridische en fiscale consequenties. Wij wijzen jullie er op als er bijvoorbeeld sprake is van een overbedeling en er dus sprake kan zijn van schenkbelasting. Wat te doen met de eigen woning als de woning moet worden verkocht, hoe zit het fiscaal dan met de aftrekbare rente?
Er is een lijfrenteverzekering, wat houdt dat fiscaal in als één van jullie deze wil voortzetten?
Daarnaast maken wij zelf de berekeningen met behulp van Alibox in verband met partneralimentatie en/of kinderalimentatie/kinderkostenrekening.
En natuurlijk helpen we alles op papier vast te leggen en uiteraard is het mogelijk dat je dat deels ook zelf doet als dat gewenst is. We kunnen op deze wijze de scheiding van A tot Z regelen zonder dat je zelf naar de advocaat of de rechtbank moet en baas blijft over je eigen scheiding.

Zorgvuldig, voortvarend en zeer efficiënt, alles goed geregeld met een Scheidingswijze!

 

Deze blog is geschreven door Miranda Boerkamp van Scheidingswijze.

Samen met de scheidingsmediators in het land heeft Scheidingswijze voor elke scheiding de juiste oplossing. Hun idee is om wat moeilijk is, makkelijker te maken; neem de makkelijke weg. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar met de jarenlange ervaring van Scheidingswijze, creativiteit en interesse in mensen die wel wat steun kunnen gebruiken, helpen ze graag om de scheiding op maat te regelen.

Meer informatie op Scheidingswijze.nl